highlight chords
				                
Intro: 
[C#] [B] [A] [B] [C#] [B] [A] [B]  
    
 

[E]       [B]     
Every night in my dreams 
 [A]     [E]  [B]  
I see you I feel you 
[E]       [B]      [A]  
that is how I know you go on. 
[E]       [B]    
Far across the distance 
  [A]   [E]    [B] 
and spaces between us 
[E]        [B]      [A]  
you have come to show you go on. 
 

[C#]  [B]     [A]    [B]  
Near, far, where ever you are 
 [C#]        [B]       [A]  
I believe that the heart does go on. 
[C#]  [B]     [A]    [B]  
Once more, you open the door 
      [C#]     [B]     
and you"re here in my heart and 
  [A]       [B]   [E]  
my heart will go on and on. 
 

         [B]    
Love can touch us one time 
  [A]    [E]  [B]  
and last for life time 
[E]     [B]         [A]   
and never let go till we"re gone. 
[E]        [B]       [A]     [E]   [B] 
Love was when I loved you, one true time I hold to 
[E]        [B]     [A]  
In my life we"ll always go on. 
 

[C#]  [B]    [A]    [B]  
Near, far wher ever you are 
 [C#]        [B]       [A]  
I believe that the heart does go on. 
[C#]  [B]     [A]    [B]  
Once more, you open the door 
      [C#]     [B]   
and you"re here in my heart 
    [A]       [B]   [C#] [A] 
and my heart will go on and on. 
 

[B] [C#] [B] [A]  
  
[F]   [Eb]      [Db]    [Eb]  
You"re hear there"s nothing I fear 
   [F]      [Eb]      [Db] 
and I know that my heart will go on. 
[F]   [Eb]   [Db]    [Eb] 
We"ll stay for ever this way 
    [F]     [Eb]  
You are safe in my heart 
    [Db]      [Eb]   [F]  [F] 
and my heart will go on and on. 
    
Outro : 
[Eb] [Db] [Ab] [Eb] [Db] [Ab] 
   
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

My heart will go on

				                
Intro: 
[C#] [B] [A] [B] [C#] [B] [A] [B]  
    
 

[E]       [B]     
Every night in my dreams 
 [A]     [E]  [B]  
I see you I feel you 
[E]       [B]      [A]  
that is how I know you go on. 
[E]       [B]    
Far across the distance 
  [A]   [E]    [B] 
and spaces between us 
[E]        [B]      [A]  
you have come to show you go on. 
 

[C#]  [B]     [A]    [B]  
Near, far, where ever you are 
 [C#]        [B]       [A]  
I believe that the heart does go on. 
[C#]  [B]     [A]    [B]  
Once more, you open the door 
      [C#]     [B]     
and you"re here in my heart and 
  [A]       [B]   [E]  
my heart will go on and on. 
 

         [B]    
Love can touch us one time 
  [A]    [E]  [B]  
and last for life time 
[E]     [B]         [A]   
and never let go till we"re gone. 
[E]        [B]       [A]     [E]   [B] 
Love was when I loved you, one true time I hold to 
[E]        [B]     [A]  
In my life we"ll always go on. 
 

[C#]  [B]    [A]    [B]  
Near, far wher ever you are 
 [C#]        [B]       [A]  
I believe that the heart does go on. 
[C#]  [B]     [A]    [B]  
Once more, you open the door 
      [C#]     [B]   
and you"re here in my heart 
    [A]       [B]   [C#] [A] 
and my heart will go on and on. 
 

[B] [C#] [B] [A]  
  
[F]   [Eb]      [Db]    [Eb]  
You"re hear there"s nothing I fear 
   [F]      [Eb]      [Db] 
and I know that my heart will go on. 
[F]   [Eb]   [Db]    [Eb] 
We"ll stay for ever this way 
    [F]     [Eb]  
You are safe in my heart 
    [Db]      [Eb]   [F]  [F] 
and my heart will go on and on. 
    
Outro : 
[Eb] [Db] [Ab] [Eb] [Db] [Ab] 
   
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com