highlight chords
				            [D]     [A]       
Once I fed the homeless 
[Bm]    [F#]   
I"ll never forget 
[D]      [A]         
the look upon their faces as I 
[Bm]     [F#]      
Treated them with respect 
 

    
chorus 
[Bm]    [A]    
This is my vietnam 
[G]   [F#] 
I"m at war 
[Bm]      [A]        
Life keeps on dropping bombs 
[G]     [F#]   
and I keep score 
 

          
Momma was a lunatic 
               
She liked to push my buttons 
                  
She said I wasn"t good enough but I 
           
guess I wasn"t trying 
 

[D]     [A]         
Never liked school that much 
[Bm]      [F#]        
They tried to teach me better 
[D]        [A]         
but I just wasnt hearin it because 
 

[Bm]       [F#]           
I thought I was already pretty clever 
 

    
chorus 
          
This is my vietnam 
      
I"m at war 
               
Life keeps on dropping bombs 
          
and I keep score x2 
 

[Em] [Bm] [Em] [Bm] 
  
 

[Em]     [Bm]        
What do you exspect from me 
[Em]      [Bm]     
what am I not giving you 
[Em]    [Bm]        
What could I do for you to 
[Em]     [F#]      
make me okay in your eyes 
 

    
chorus: 
          
This is my vietnam 
      
I"m at war 
               
Life keeps on dropping bombs 
          
and I keep score x2 
                     
This is my vietnam... this is my vietnam.. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

My Vietnam

				            [D]     [A]       
Once I fed the homeless 
[Bm]    [F#]   
I"ll never forget 
[D]      [A]         
the look upon their faces as I 
[Bm]     [F#]      
Treated them with respect 
 

    
chorus 
[Bm]    [A]    
This is my vietnam 
[G]   [F#] 
I"m at war 
[Bm]      [A]        
Life keeps on dropping bombs 
[G]     [F#]   
and I keep score 
 

          
Momma was a lunatic 
               
She liked to push my buttons 
                  
She said I wasn"t good enough but I 
           
guess I wasn"t trying 
 

[D]     [A]         
Never liked school that much 
[Bm]      [F#]        
They tried to teach me better 
[D]        [A]         
but I just wasnt hearin it because 
 

[Bm]       [F#]           
I thought I was already pretty clever 
 

    
chorus 
          
This is my vietnam 
      
I"m at war 
               
Life keeps on dropping bombs 
          
and I keep score x2 
 

[Em] [Bm] [Em] [Bm] 
  
 

[Em]     [Bm]        
What do you exspect from me 
[Em]      [Bm]     
what am I not giving you 
[Em]    [Bm]        
What could I do for you to 
[Em]     [F#]      
make me okay in your eyes 
 

    
chorus: 
          
This is my vietnam 
      
I"m at war 
               
Life keeps on dropping bombs 
          
and I keep score x2 
                     
This is my vietnam... this is my vietnam.. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com