1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nấc thang lên thiên đường - Bằng Kiều

Cuộn trang

[C] [G] [Am] [Dm] ....Ở cuối chân mây người yêu n ay có hay c hăng [G] [C] [F] [G] Mình anh nơi đây,n gồi ôm bao n hớ thương khi đêm v ề [C] [G] [Am] [Em] [F] .......N gày đó đôi ta gần n hau như gió v ới mây vui đ ùa trong nắng xanh [Dm] [F] [G] mã i bên nha u không xa r ời [F] [C] rồi bỗng , bão tố chợt mang em đi [D] [G] [C] còn đ ây, riêng mình anh tan nát tim đa u [F] [Em] [Am] lòng vẫ n nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời [Dm] [G] d ù giông tố mưa gió vẫn không thể phai m ờ [C] [G] [Am] [Dm] Gọi em bao ngày d ù cho hình bóng đã xa [G] [C] người y êu nơi đâu . [Dm] [G] anh vẫn chờ dẫu có bao l âu [C] [G] [Am] [Dm] dù c ho cuộc đời đ ầy những biể n lớn dập vùi [G] [F] [C] anh vẫn yê u và ch ờ...mãi e m [G] [Em] [Dm] [G] [C] vẫn yêu và tin một ngày ma i mình cùng nh au chung b ước trên thiên đà ng.

Video hướng dẫn