highlight chords
				             

   [C]      [G]      [Am]     [Dm]  
....Ở cuối chân mây người yêu n ay có hay c hăng 
   [G]      [C]      [F]         [G] 
Mình anh nơi đây,n gồi ôm bao n hớ thương khi đêm v ề 
    [C]         [G]      [Am]     [Em]      [F]  
.......N gày đó đôi ta gần n hau như gió v ới mây vui đ ùa trong nắng xanh 
 [Dm]    [F]      [G] 
mã i bên nha u không xa r ời 
    [F]           [C] 
rồi bỗng , bão tố chợt mang em đi 
   [D]       [G]         [C] 
còn đ ây, riêng mình anh tan nát tim đa u 
    [F]       [Em]       [Am]  
lòng vẫ n nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời 
 [Dm]                   [G] 
d ù giông tố mưa gió vẫn không thể phai m ờ 
    [C]     [G]   [Am]     [Dm] 
Gọi em bao ngày d ù cho hình bóng đã xa 
    [G]     [C] 
người y êu nơi đâu . 
      [Dm]      [G] 
anh vẫn chờ dẫu có bao l âu 
  [C]      [G]      [Am]    [Dm] 
dù c ho cuộc đời đ ầy những biể n lớn dập vùi 
     [G]   [F]    [C] 
anh vẫn yê u và ch ờ...mãi e m 
      [G]       [Em]      [Dm]    [G]        [C]  
vẫn yêu và tin một ngày ma i mình cùng nh au chung b ước trên thiên đà ng. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nấc thang lên thiên đường - Bằng Kiều

				             

   [C]      [G]      [Am]     [Dm]  
....Ở cuối chân mây người yêu n ay có hay c hăng 
   [G]      [C]      [F]         [G] 
Mình anh nơi đây,n gồi ôm bao n hớ thương khi đêm v ề 
    [C]         [G]      [Am]     [Em]      [F]  
.......N gày đó đôi ta gần n hau như gió v ới mây vui đ ùa trong nắng xanh 
 [Dm]    [F]      [G] 
mã i bên nha u không xa r ời 
    [F]           [C] 
rồi bỗng , bão tố chợt mang em đi 
   [D]       [G]         [C] 
còn đ ây, riêng mình anh tan nát tim đa u 
    [F]       [Em]       [Am]  
lòng vẫ n nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời 
 [Dm]                   [G] 
d ù giông tố mưa gió vẫn không thể phai m ờ 
    [C]     [G]   [Am]     [Dm] 
Gọi em bao ngày d ù cho hình bóng đã xa 
    [G]     [C] 
người y êu nơi đâu . 
      [Dm]      [G] 
anh vẫn chờ dẫu có bao l âu 
  [C]      [G]      [Am]    [Dm] 
dù c ho cuộc đời đ ầy những biể n lớn dập vùi 
     [G]   [F]    [C] 
anh vẫn yê u và ch ờ...mãi e m 
      [G]       [Em]      [Dm]    [G]        [C]  
vẫn yêu và tin một ngày ma i mình cùng nh au chung b ước trên thiên đà ng. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com