highlight chords
				                         

      [C]            [G]           [Am]         [Dm]   
....Ở cuối chân mây người yêu n ay có hay c hăng 
     [G]            [C]           [F]                  [G] 
Mình anh nơi đây,n gồi ôm bao n hớ thương khi đêm v ề 
        [C]                  [G]            [Am]          [Em]            [F]    
.......N gày đó đôi ta gần n hau như gió v ới mây vui đ ùa trong nắng xanh 
  [Dm]       [F]           [G]  
mã i bên nha u không xa r ời 
        [F]                     [C]  
rồi bỗng , bão tố chợt mang em đi 
     [D]             [G]                  [C] 
còn đ ây, riêng mình anh tan nát tim đa u 
       [F]             [Em]              [Am]    
lòng vẫ n nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời 
 [Dm]                                     [G] 
d ù giông tố mưa gió vẫn không thể phai m ờ 
       [C]         [G]     [Am]          [Dm]  
Gọi em bao ngày d ù cho hình bóng đã xa 
       [G]         [C]  
người y êu nơi đâu . 
           [Dm]           [G]  
anh vẫn chờ dẫu có bao l âu 
    [C]            [G]           [Am]        [Dm]  
dù c ho cuộc đời đ ầy những biể n lớn dập vùi 
          [G]      [F]        [C] 
anh vẫn yê u và ch ờ...mãi e m 
           [G]              [Em]            [Dm]        [G]                [C]   
vẫn yêu và tin một ngày ma i mình cùng nh au chung b ước trên thiên đà ng. 
				                    
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nấc thang lên thiên đường - Bằng Kiều

				                         

      [C]            [G]           [Am]         [Dm]   
....Ở cuối chân mây người yêu n ay có hay c hăng 
     [G]            [C]           [F]                  [G] 
Mình anh nơi đây,n gồi ôm bao n hớ thương khi đêm v ề 
        [C]                  [G]            [Am]          [Em]            [F]    
.......N gày đó đôi ta gần n hau như gió v ới mây vui đ ùa trong nắng xanh 
  [Dm]       [F]           [G]  
mã i bên nha u không xa r ời 
        [F]                     [C]  
rồi bỗng , bão tố chợt mang em đi 
     [D]             [G]                  [C] 
còn đ ây, riêng mình anh tan nát tim đa u 
       [F]             [Em]              [Am]    
lòng vẫ n nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời 
 [Dm]                                     [G] 
d ù giông tố mưa gió vẫn không thể phai m ờ 
       [C]         [G]     [Am]          [Dm]  
Gọi em bao ngày d ù cho hình bóng đã xa 
       [G]         [C]  
người y êu nơi đâu . 
           [Dm]           [G]  
anh vẫn chờ dẫu có bao l âu 
    [C]            [G]           [Am]        [Dm]  
dù c ho cuộc đời đ ầy những biể n lớn dập vùi 
          [G]      [F]        [C] 
anh vẫn yê u và ch ờ...mãi e m 
           [G]              [Em]            [Dm]        [G]                [C]   
vẫn yêu và tin một ngày ma i mình cùng nh au chung b ước trên thiên đà ng. 
				                    

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com