1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm 2000 năm

Cuộn trang

1. Năm 2000 [Em] năm anh còn [B7] gì tôi còn lại [Em] gì Em còn [D] gì ta còn lại [G] gì Còn trăng [E7] đó là bóng hư [Am] không Còn trăng [D] đó tuổi đã mênh [G] mông Còn trăng [C] có tóc xanh phai [B7] màu Qua mất rồi một thời tuyệt [Em] vời. Hẹn ước [D] xưa giờ cũng phôi [B7] pha 2. Năm 2000 [Em] năm ta còn [B7] gì trên cuộc trần [Em] này Tiếng nhạc [D] nào ru trọn đời [G] mình Bài ca [E7] đó người nhớ hay [Am] quên Trong gie [D] cũ còn có âm [G] vang Còn ai [C] nhắc phúc xưa huy [B7] hoàng Thôi hết rồi kỷ niện nhạt [Em] mờ Và chúng [D] ta di vào trong [Em][Am][Em] ĐK: Năm 2000 [C] năm tôi trở [D] về vùng đất thênh [G] thang Tôi gặp [C] người tình cũ bên [Em] đường Bây giờ nàng bạc sương tóc [B7] mây [E7] Năm 2000 [Am] năm tôi trở [D] về tìm dấu thân [G] yêu Trong bạn [C] bè dần đã xa [Am] vời nghe lạc [B7] loài thế kỷ [Em] 20 3. Năm 2000 [Em] năm ai là [B7] người qua trọn tuổi [Em] đời Trăm tuổi [D] già để nhìn loài [G] người Còn đang [E7] sống và sống hơn [Am] thua Còn đang [D] sống dài những ganh [G] đua Người hay [C] ngoái mắt trong theo [B7] mình Xem cõi trần bụi hồng nhạt [Em] nhoà Giờ chúng [D] ta đi vào trong [Em] mơ * Năm 2000 [C] năm ta còn [Em] gì? năm 2000 [C] năm ta còn [Em] gì?

Video hướng dẫn