highlight chords
1. Năm 2000 [Em] năm anh còn [B7] gì tôi còn lại [Em] gì
Em còn [D] gì ta còn lại [G] gì
Còn trăng [E7] đó là bóng hư [Am] không
Còn trăng [D] đó tuổi đã mênh [G] mông
Còn trăng [C] có tóc xanh phai [B7] màu
Qua mất rồi một thời tuyệt [Em] vời.
Hẹn ước [D] xưa giờ cũng phôi [B7] pha

2. Năm 2000 [Em] năm ta còn [B7] gì trên cuộc trần [Em] này
Tiếng nhạc [D] nào ru trọn đời [G] mình
Bài ca [E7] đó người nhớ hay [Am] quên
Trong gie [D] cũ còn có âm [G] vang
Còn ai [C] nhắc phúc xưa huy [B7] hoàng
Thôi hết rồi kỷ niện nhạt [Em] mờ 
Và chúng [D] ta di vào trong [Em][Am][Em]

ĐK: Năm 2000 [C] năm tôi trở [D] về vùng đất thênh [G] thang
Tôi gặp [C] người tình cũ bên [Em] đường
Bây giờ nàng bạc sương tóc [B7] mây
[E7] Năm 2000 [Am] năm tôi trở [D] về tìm dấu thân [G] yêu
Trong bạn [C] bè dần đã xa [Am] vời nghe lạc [B7] loài thế kỷ [Em] 20

3. Năm 2000 [Em] năm ai là [B7] người qua trọn tuổi [Em] đời 
Trăm tuổi [D] già để nhìn loài [G] người
Còn đang [E7] sống và sống hơn [Am] thua
Còn đang [D] sống dài những ganh [G] đua
Người hay [C] ngoái mắt trong theo [B7] mình
Xem cõi trần bụi hồng nhạt [Em] nhoà
Giờ chúng [D] ta đi vào trong [Em] mơ

* Năm 2000 [C] năm ta còn [Em] gì? năm 2000 [C] năm ta còn [Em] gì?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm 2000 năm

Y Vân
1. Năm 2000 [Em] năm anh còn [B7] gì tôi còn lại [Em] gì
Em còn [D] gì ta còn lại [G] gì
Còn trăng [E7] đó là bóng hư [Am] không
Còn trăng [D] đó tuổi đã mênh [G] mông
Còn trăng [C] có tóc xanh phai [B7] màu
Qua mất rồi một thời tuyệt [Em] vời.
Hẹn ước [D] xưa giờ cũng phôi [B7] pha

2. Năm 2000 [Em] năm ta còn [B7] gì trên cuộc trần [Em] này
Tiếng nhạc [D] nào ru trọn đời [G] mình
Bài ca [E7] đó người nhớ hay [Am] quên
Trong gie [D] cũ còn có âm [G] vang
Còn ai [C] nhắc phúc xưa huy [B7] hoàng
Thôi hết rồi kỷ niện nhạt [Em] mờ 
Và chúng [D] ta di vào trong [Em][Am][Em]

ĐK: Năm 2000 [C] năm tôi trở [D] về vùng đất thênh [G] thang
Tôi gặp [C] người tình cũ bên [Em] đường
Bây giờ nàng bạc sương tóc [B7] mây
[E7] Năm 2000 [Am] năm tôi trở [D] về tìm dấu thân [G] yêu
Trong bạn [C] bè dần đã xa [Am] vời nghe lạc [B7] loài thế kỷ [Em] 20

3. Năm 2000 [Em] năm ai là [B7] người qua trọn tuổi [Em] đời 
Trăm tuổi [D] già để nhìn loài [G] người
Còn đang [E7] sống và sống hơn [Am] thua
Còn đang [D] sống dài những ganh [G] đua
Người hay [C] ngoái mắt trong theo [B7] mình
Xem cõi trần bụi hồng nhạt [Em] nhoà
Giờ chúng [D] ta đi vào trong [Em] mơ

* Năm 2000 [C] năm ta còn [Em] gì? năm 2000 [C] năm ta còn [Em] gì?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com