1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nắm Lấy Bàn Tay Em

Cuộn trang

Đk [D]Khó mư chơi nồi, [E]quây khòi kha cháp i sư chày [A]*chá a àà*, [D]khớ môn ba [E]nồi quây khòi uy tư mà [A]nấu chai, [D]khó chai chơi [E]nồi... quấy khôi binh roan [C#m]bạt doanh [F#m]phắn năn zinh [D]dầy, hạt min quá chay cũng sơ [E]cơ sục [A]cơ thòòòò.... [A]1. Dệt chưa chụp mứa cơm [Bm]chớ chờm mơ cờm chớ sụp roái, [E]chập bư mì sánh mì khóe mì khóa là [A]mấy blao blia cớn bái... [A]Dạt sơn chụp cớn cơm chớ.. [Bm]sụp ta cụp chớ tôm bái, [E]Dạn sơn kịp báo hơn khoái củ [A]cháy, u quấy u bun ná náá 2. [A]Dào trơ trờ mứu co chớ cơ [Bm]Trờ mưu hì tránh na cháy [E]Dạo trơ chì dú cơ cháy to báy lơ pó sình [A]mày đi đí... Quay lại đk

Video hướng dẫn