1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Năm mươi năm trong nhà Chúa

Phạm Vĩnh Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net