1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nắng Xuân Ngời

Cuộn trang

Capo 3 [Am] [Em] [F] [C] Có khi ta về giữ a xa lạ ng ày con phố thật buồn [Dm] [Am] [F] [G] C hiều mây tím giăng mờ muôn lối s áng nghiêng nghiêng ngõ t ối Muốn kêu tên một chút yêu thương mà sao chẳng chung đường [Dm] [Am] [Em] [Am] C hờ mong mãi cho n gười nơi ấy lạ c bước sang nơ i này [Dm] [Am] [G] [Em] Ư ớc sông như là nắng thanh thanh nằm yên trên ngực a nh [Dm] [Am] [G] [Em] B ao ngày gió rộn n ắng xuân ngời tu ng tăng đi mọi n ơi [Dm] [Am] [F] [G] [C] M uốn bên anh hoài nh ững yêu thương cùng anh b ước chung đ ường [Dm] [Am] [G] [Am] Tìn h em đâu cho ngư ời yêu dấu luôn mãi như ban đầu

Video hướng dẫn