1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Này em có nhớ

Cuộn trang

[C] Chúa đã bỏ loài [Em] người [Am] Phật đã bỏ loài [Dm] người Này [G7] em xin cứ phụ [C] người. [Em] Này [Am] em xin cứ phụ [Dm] tôi Đời [F] sống quanh đây có vạn lời [G7] mời Đời [C] sống quanh đây tiếng người mừng [Am] gọi em [Dm] vào Đời đã quen với những kiếp xa [G7] nhau. [C] Chúa đã bỏ loài [Em] người [Am] Phật đã bỏ loài [Dm] người Này [G7] em xin cứu một [C] người. [Em] Này [Am] em hãy đến tìm [Dm] tôi Vì [F] những con sông đã cạn nguồn [G7] rồi Vì [C] gió đêm nay hát lời tù [Am] tội quanh [Dm] đời [G7] Về cùng tôi đứng bên âu lo [C] này. [C] Chúa đã bỏ loài [Em] người [Am] Phật đã bỏ loài [Dm] người Này [G7] em có nhớ cuộc [C] đời. [Em] Này [G7] em có nhớ cuộc [C] đời Này [E7] em có biết loài [Am] người Này [G7] em có nhớ gì [C] tôi.

Video hướng dẫn