1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu biết mùa xuân

Cuộn trang

1. Nếu [F] biết mùa xuân đã chớm [Gm] hoa Thu [Bb] sang cành [Dm] lá cũng phai [F] nhòa Năm [Em] này năm [Gm] nữa năm trôi [Bb] mất Ngoảnh [C] lại bên đời xa tít xa 2. Nhớ [F] lắm ngày xưa phải thế [Gm] không Xuân [Bb] đến xuân [C] đi thấy chạnh [F] lòng Nhớ [Gm] cánh mai [C] vàng rơi trước [Bb] ngõ Của [C] thời xa thắm của mênh [F] mông [C][F] ĐK: Giờ [Dm] đây góp [Bb] nhặt vần thơ [C] cũ Viết của xuân người đầy gió [F] mây Chiều [Gm] nghiêng bóng xế chiều như cũng Yêu [C] gió ngàn mây gió chẳng [F] đầy [C][F] Thì [Bb] thôi thì [C] thôi nhé em [F] ơi Chẳng [Bb] nhớ làm [Gm] chi những ngậm [F] ngùi Đời [Gm] như gió [Bb] buốt vào sâu [Gm] thẳm Ta [Bb] hãy bình [C] yên đón xuân [F] vui Xin [Bb] hãy cùng [C] nhau cảm ơn [F] đời

Video hướng dẫn