highlight chords
				            [G]                 [Em]          [G] 
Đôi khi ta muốn quên cuộc đời mệt nhoài k vương ko vấn 
[G]                [D]  
Đôi khi Ta muốn ngủ một giấc cho say 
[G]              [Em]           [G] 
Đôi khi những ước mơ trôi xa mà nào ta đâu hay biết 
                   [D] 
Đôi khi ta lại về với những khát khao 
[C]              [G]   
Những chồi non đang đâm chồi nảy lá 
[C]              [D]   
Chim ca vang ríu rit gọi mùa xuân 
[Em]      [C]        [D]   
Hãy tỉnh lại tìm đến nỗi khát khao 
[Em]      [C]          [D]    
Hãy thực hiện những ước mơ dù nhỏ nhoi.... 
[G]      [Em]     [C]     [D]   
Nếu chỉ còn 1 ngày tôi sẽ sống trọn 1 ngày 
  [G]       [Em]       [D]        
Và nếu chỉ còn 1 ngày tôi sẽ nói ANH YÊU EM,... 
  G]trên đường dài EM [C]     [D] 
Và thật dài ta sẽ bước thật xa 
      [G]        [Em]    [C]   [D]   
Để một ngày kia nơi cuối con đường sẽ có tên ta.... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu chỉ còn một ngày

				            [G]                 [Em]          [G] 
Đôi khi ta muốn quên cuộc đời mệt nhoài k vương ko vấn 
[G]                [D]  
Đôi khi Ta muốn ngủ một giấc cho say 
[G]              [Em]           [G] 
Đôi khi những ước mơ trôi xa mà nào ta đâu hay biết 
                   [D] 
Đôi khi ta lại về với những khát khao 
[C]              [G]   
Những chồi non đang đâm chồi nảy lá 
[C]              [D]   
Chim ca vang ríu rit gọi mùa xuân 
[Em]      [C]        [D]   
Hãy tỉnh lại tìm đến nỗi khát khao 
[Em]      [C]          [D]    
Hãy thực hiện những ước mơ dù nhỏ nhoi.... 
[G]      [Em]     [C]     [D]   
Nếu chỉ còn 1 ngày tôi sẽ sống trọn 1 ngày 
  [G]       [Em]       [D]        
Và nếu chỉ còn 1 ngày tôi sẽ nói ANH YÊU EM,... 
  G]trên đường dài EM [C]     [D] 
Và thật dài ta sẽ bước thật xa 
      [G]        [Em]    [C]   [D]   
Để một ngày kia nơi cuối con đường sẽ có tên ta.... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com