1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu chỉ còn một ngày

Cuộn trang

[G] [Em] [G] Đôi khi ta muốn quên cuộc đời mệt nhoài k vương ko vấn [G] [D] Đôi khi Ta muốn ngủ một giấc cho say [G] [Em] [G] Đôi khi những ước mơ trôi xa mà nào ta đâu hay biết [D] Đôi khi ta lại về với những khát khao [C] [G] Những chồi non đang đâm chồi nảy lá [C] [D] Chim ca vang ríu rit gọi mùa xuân [Em] [C] [D] Hãy tỉnh lại tìm đến nỗi khát khao [Em] [C] [D] Hãy thực hiện những ước mơ dù nhỏ nhoi.... [G] [Em] [C] [D] Nếu chỉ còn 1 ngày tôi sẽ sống trọn 1 ngày [G] [Em] [D] Và nếu chỉ còn 1 ngày tôi sẽ nói ANH YÊU EM,... G]trên đường dài EM [C] [D] Và thật dài ta sẽ bước thật xa [G] [Em] [C] [D] Để một ngày kia nơi cuối con đường sẽ có tên ta....

Video hướng dẫn