highlight chords
				                   [Dm]      [F]     [Bb] 
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                   [C]     [Bb] 
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka 
 

                   
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha 
                 
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                 
Dặm đường dài với những nỗi buồn 
                            
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka 
 

        [Dm] 
Bay đi xa đi xa 
              [Gm] 
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
         
Bay đi xa đi xa 
         [A7]    [Dm] 
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

             
Vang vang trong tim ta 
               
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
             
Vang vang trong tim ta 
               
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

  [Dm] [C]   [Dm] 
Lot ka Gascia 
      [Bb]     [C]   [Dm] 
Anh đã chết với cây đàn ghi ta 
 

        
Lotka Gascia 
                    
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng 
        [C]            [Bb] 
Trong trái tim của những người yêu nước 
         [Gm]          [Dm] 
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước 
        [Gm]     [Dm] 
trong bước chân người vũ nữ 
     [Bb]       [A7]        [Dm] 
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ 
 

         [Bb]          [C]   [Dm]   
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta !!!!!! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita

				                   [Dm]      [F]     [Bb] 
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                   [C]     [Bb] 
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka 
 

                   
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha 
                 
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                 
Dặm đường dài với những nỗi buồn 
                            
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka 
 

        [Dm] 
Bay đi xa đi xa 
              [Gm] 
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
         
Bay đi xa đi xa 
         [A7]    [Dm] 
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

             
Vang vang trong tim ta 
               
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
             
Vang vang trong tim ta 
               
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

  [Dm] [C]   [Dm] 
Lot ka Gascia 
      [Bb]     [C]   [Dm] 
Anh đã chết với cây đàn ghi ta 
 

        
Lotka Gascia 
                    
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng 
        [C]            [Bb] 
Trong trái tim của những người yêu nước 
         [Gm]          [Dm] 
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước 
        [Gm]     [Dm] 
trong bước chân người vũ nữ 
     [Bb]       [A7]        [Dm] 
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ 
 

         [Bb]          [C]   [Dm]   
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta !!!!!! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com