highlight chords
				             

 [Dm]          [F]     [C]          [G] 
I remembered black ski es / the li ghtning all around m e 
 

                         
I remembered each flash / as time began to blur 
 

                            
Like a startling sign / that fate had finally found me 
 

 [F]               
A nd your voice was all I heard 
 

 [G]            
T hat I get what I deserve 
 

 

 

 [Dm]      [F]     [C]              [G]      
So give me reas on / to pr ove me wrong / to wash this m emory clean 
 

 [Dm]        [F]      [C]      [G]  
L et the floods cro ss the dista nce in your e yes 
 

                                
Give me reason / to fill this hole / connect the space between 
 

 [F]              [C]        
Le t it be enough to reach the t ruth that lies 
 

  [Dm]         
Acr oss this new divide 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

New Divide - Linkin Park

				             

 [Dm]          [F]     [C]          [G] 
I remembered black ski es / the li ghtning all around m e 
 

                         
I remembered each flash / as time began to blur 
 

                            
Like a startling sign / that fate had finally found me 
 

 [F]               
A nd your voice was all I heard 
 

 [G]            
T hat I get what I deserve 
 

 

 

 [Dm]      [F]     [C]              [G]      
So give me reas on / to pr ove me wrong / to wash this m emory clean 
 

 [Dm]        [F]      [C]      [G]  
L et the floods cro ss the dista nce in your e yes 
 

                                
Give me reason / to fill this hole / connect the space between 
 

 [F]              [C]        
Le t it be enough to reach the t ruth that lies 
 

  [Dm]         
Acr oss this new divide 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com