1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài đi qua đời tôi

Lm. Pet Huy Hoàng
Nguồn: thanhcavietnam.net