1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngài là Thiên Chúa

Te Deum - Hải Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net