highlight chords
				             

          [C]            [D] 
Yêu sao chưa về, say sao chưa đến........... . 
 

            [E]          [G] 
Hỡi người thương mến, em ở nơi đau.......... 
 

             [C]           [D] 
Mây trôi phiêu bồng, thong hát chờ mong.......... 
 

         [Em]      [C]
Em về dưới nớ, anh đợi Konplong . 
 

  [D]    [E]            [E]        [C] 
Măng Đen, Mằn Đen. Măng Đen, Mằn Đen ế hê hề........... . 
 

 

         [C]         [D] 
Chợt nhớ con đường , núi nhớ mù sương . 
 

     [E]            [G] 
Ta ươm hoa thắm, cho đất dậy hương . 
 

     [C]         [Am] 
Đã yêu thì về, đã say thì đến . 
 

           [D]           [G] 
Yêu nhau thì về, say nhau thì về.......... 
 
- 
     [C]         [Am] 
Đã yêu thì về, đã say thì đến . 
 

          [D]           [G] 
Yêu nhau thì về, sa y nhau thì về.......... 
 

 

      [C]          [D] 
Cùng về Măng Đen Cùng về Măng Đen . 
 

      [C]          [G]     [C] 
Cùng về Măng Đen Cùng về Măng Đen ........... . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngẫu hứng măng đen

				             

          [C]            [D] 
Yêu sao chưa về, say sao chưa đến........... . 
 

            [E]          [G] 
Hỡi người thương mến, em ở nơi đau.......... 
 

             [C]           [D] 
Mây trôi phiêu bồng, thong hát chờ mong.......... 
 

         [Em]      [C]
Em về dưới nớ, anh đợi Konplong . 
 

  [D]    [E]            [E]        [C] 
Măng Đen, Mằn Đen. Măng Đen, Mằn Đen ế hê hề........... . 
 

 

         [C]         [D] 
Chợt nhớ con đường , núi nhớ mù sương . 
 

     [E]            [G] 
Ta ươm hoa thắm, cho đất dậy hương . 
 

     [C]         [Am] 
Đã yêu thì về, đã say thì đến . 
 

           [D]           [G] 
Yêu nhau thì về, say nhau thì về.......... 
 
- 
     [C]         [Am] 
Đã yêu thì về, đã say thì đến . 
 

          [D]           [G] 
Yêu nhau thì về, sa y nhau thì về.......... 
 

 

      [C]          [D] 
Cùng về Măng Đen Cùng về Măng Đen . 
 

      [C]          [G]     [C] 
Cùng về Măng Đen Cùng về Măng Đen ........... . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com