Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

NGÀY CHÚA ĐẾN

Cuộn trang

Ngày Chúa [C]đến con [G]Đây vẫn chưa ra [Am]đời 
Ngày Chúa [F]đến một [G]đêm Giáng Sinh Tuyệt [C]Vời 
Chúa đã chịu [F]bao nhục [G]hình chết [Em]thay cho tội [Am] lỗi con 
Ô [Dm]Phước hạnh thay cho những ai tin [G]Ngài. 
 
Thời gian [C]trôi con [G]lớn lên giữa nhân gian [Am]tội tình 
Cùng năm [F]tháng chạy [G]theo thú vui nhân [C]loại 
Để bây [F]giờ còn hiểu [G]rằng Giê- [Em]su là đấng cứu [Am]thế 
Ai [Dm]tin Ngài sẽ được ơn cứu [G]rỗi. 
 
Thật khốn [C]thay khốn khổ [Em]thay cho những ai [Am]không tin Ngài 
Trần gian này [F]sống như là vua 
Đời sau đau [G]đớn trong hỏa thiêu. 
 
Phước Hạnh [C]thay Phước Hạnh [Em]thay cho những ai [Am]tin Ngài 
Trần gian này [F]khổ đau bao nhiêu 
Đời sau vui [G]sướng bấy nhiều. 
 
Hãy Quay [Em]Về Bên Cha Dấu [Am] Yêu 
Ngài [Dm]sẽ thứ tha lỗi lầm và sẽ ban [F]cho 
Cuộc [G] sống bên cha [C]đời đời.