highlight chords
				                 
Capo 1 
 [Em]                [C] 
Cho tôi một ngày dưới ánh mắt trời 
 [D]                  [Bm] 
Bóng dáng nụ cười lấp lánh đường đời 
 [Em]              [C]    
Cho em mộng huyền hoa xuân muộ n phiền 
 [D]                [Bm] 
Nghe tim còn yêu vì sao nuối tiếc 
 [Em]               [C]  
C ho em mộng huyền hoa xuân muộn p hiền 
 [D]                [D] 
N ghe tim còn yêu vực sâu núi thiên g 


 [Em]             
G ió cứ theo đến những chiều 
 [C]            
G ió cứ hay nhắn với người 
 [D]              
Hỡi những năm tháng qua rồi 
 [D]             [Bm]     [Em] 
D ĩ vãng trôi mãi như diều ba y … bay xa x a 
 

              
Nước mắt vẫn cứ tuôn trào 
                
Nuối tiếc năm tháng mênh mông 
               
Rong chơi ngày tháng bên đời 
                    
Vô tư tựa như cánh diều bay bay xa xa 
 

 [C]                 [D] 
Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa 
 [Bm]                   [Em] 
D iều lên giục tôi mong manh những tin xa 
          [A] 
Diều ơi diều bay ca o 
          [A] 
Diều ơi diều bay lê n 
          [A]         [Em] 
Diều ơi diều bay ca o … bay đến nơi nà o 
 

 

                   
Hãy hôn giùm tôi lên giấc ngủ em thơ 
                     
Mong cho thần tiên bên em những giấc mơ 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Nụ hôn thật êm êm 
         
Nụ hôn thật êm êm 
          
Cho giấc mộng lành 
 

 [C]             [Em] 
U la la la … la la la … há h a 
               
U la la la … la la la …há ha 
               
U la la la … la la la …há ha 
               
U la la la … la la la …há ha 
 

               
Gió cứ theo đến những chiều 
              
Gió cứ hay nhắn với người 
               
Hỡi những năm tháng qua rồi 
                      
Dĩ vãng trôi mãi như diều bay … bay xa xa 
              
Nước mắt vẫn cứ tuôn trào 
                
Nuối tiếc năm tháng mênh mông 
               
Rong chơi ngày tháng bên đời 
                    
Vô tư tựa như cánh diều bay bay xa xa 
 

                   
Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa 
                     
Diều lên giục tôi mong manh những tin xa 
           
Diều ơi diều bay cao 
           
Diều ơi diều bay lên 
                    
Diều ơi diều bay cao … bay đến nơi nào 
 

                   
Hãy hôn giùm tôi lên giấc ngủ em thơ 
                     
Mong cho thần tiên bên em những giấc mơ 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Cho giấc mộng lành 
 

                
U … la la la … la la la …há ha 
                
U … la la la … la la la …há ha 
                
U … la la la … la la la …há ha 
                
U … la la la … la la la …há ha 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày gió và cách diều

				                 
Capo 1 
 [Em]                [C] 
Cho tôi một ngày dưới ánh mắt trời 
 [D]                  [Bm] 
Bóng dáng nụ cười lấp lánh đường đời 
 [Em]              [C]    
Cho em mộng huyền hoa xuân muộ n phiền 
 [D]                [Bm] 
Nghe tim còn yêu vì sao nuối tiếc 
 [Em]               [C]  
C ho em mộng huyền hoa xuân muộn p hiền 
 [D]                [D] 
N ghe tim còn yêu vực sâu núi thiên g 


 [Em]             
G ió cứ theo đến những chiều 
 [C]            
G ió cứ hay nhắn với người 
 [D]              
Hỡi những năm tháng qua rồi 
 [D]             [Bm]     [Em] 
D ĩ vãng trôi mãi như diều ba y … bay xa x a 
 

              
Nước mắt vẫn cứ tuôn trào 
                
Nuối tiếc năm tháng mênh mông 
               
Rong chơi ngày tháng bên đời 
                    
Vô tư tựa như cánh diều bay bay xa xa 
 

 [C]                 [D] 
Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa 
 [Bm]                   [Em] 
D iều lên giục tôi mong manh những tin xa 
          [A] 
Diều ơi diều bay ca o 
          [A] 
Diều ơi diều bay lê n 
          [A]         [Em] 
Diều ơi diều bay ca o … bay đến nơi nà o 
 

 

                   
Hãy hôn giùm tôi lên giấc ngủ em thơ 
                     
Mong cho thần tiên bên em những giấc mơ 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Nụ hôn thật êm êm 
         
Nụ hôn thật êm êm 
          
Cho giấc mộng lành 
 

 [C]             [Em] 
U la la la … la la la … há h a 
               
U la la la … la la la …há ha 
               
U la la la … la la la …há ha 
               
U la la la … la la la …há ha 
 

               
Gió cứ theo đến những chiều 
              
Gió cứ hay nhắn với người 
               
Hỡi những năm tháng qua rồi 
                      
Dĩ vãng trôi mãi như diều bay … bay xa xa 
              
Nước mắt vẫn cứ tuôn trào 
                
Nuối tiếc năm tháng mênh mông 
               
Rong chơi ngày tháng bên đời 
                    
Vô tư tựa như cánh diều bay bay xa xa 
 

                   
Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa 
                     
Diều lên giục tôi mong manh những tin xa 
           
Diều ơi diều bay cao 
           
Diều ơi diều bay lên 
                    
Diều ơi diều bay cao … bay đến nơi nào 
 

                   
Hãy hôn giùm tôi lên giấc ngủ em thơ 
                     
Mong cho thần tiên bên em những giấc mơ 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Nụ hôn thật êm êm 
          
Cho giấc mộng lành 
 

                
U … la la la … la la la …há ha 
                
U … la la la … la la la …há ha 
                
U … la la la … la la la …há ha 
                
U … la la la … la la la …há ha 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com