1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày hôm qua - Quái Vật Tí Hon

Cuộn trang

Quạt gần giống như bài "Nếu như ngày anh đến " X xlxX xlxX x ..................................................... [E] [A] [E] Miên man điệu hát [A] Tan trong hạt nắng dịu dàng [E] [A] Một ngày tôi mơ trở về thơ ngây [E] [A] [E] Tôi mơ [A] [E] Cho tôi được thấy [A] [E] Cho tôi được ngắm nhìn lại điều ngọt ngào hôm qua [A] Điều ngọt ngào hôm qua [E] [A] [B7] Cho tôi [A] Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn [E] Thân lắm bụi trần [A] [B7] Tôi khóc một mình trong gương [A] [E] [A] Đường về tự do lê bước tù đày Nơi khu vườn ấy Cho tôi được ngắm nhìn lại điều ngọt ngào hôm qua điều ngọt ngào hôm qua cho tôi... Khi ta thơ bé Ta mơ về những điều kì diệu hôm nay Điều kì diệu hôm nay Ta mơ [E] [B7] [E] Ước như ngày xưa tung tăng cùng cánh diều [B7] [E] Ước như ngày xưa vô tư mộng mơ [B7] [E] Tuổi thơ dần trôi khi ta bạc mái đầu Cho tôi được thấy Cho tôi được ngắm nhìn lại điều ngọt ngào hôm qua ...

Video hướng dẫn