1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày rằm tháng tư

Cuộn trang

1. Ngày [F] rằm tháng tư sáng tươi về [Am] đây Trời bình [Bb] minh ngàn chim lúi lo vờn cây Ngày trần [Dm] gian vui đón đức phật từ [Gm] tôn Trong nắng mai huy [Am] hoàng mừng ngày đản [C] sanh 2. Ngày [F] rằm tháng tư chúng ta mừng [Am] vui Vầng hào [Bb] quang bừng soi sáng nơi ngàn phương Mừng trần [Dm] gian u tối không còn đau [Gm] thương Bao chúng sanh vui [Am] mừng ngày [C] rằm tháng [F] tư ĐK: Nam [Bb] mô bổn sư Thích Ca Phật [Am] đản Nam [Dm] mô bổn sư Thích Ca Phật [Gm] đản Ngàn hoa [Bb] nở sáng soi về muôn [Am] lối biển khơi Ngàn trùng [Gm] dương lướt trôi niềm tin khắp [C] nơi Nam [Bb] mô chúng con kính xin lạy [Am] Ngài Nam [Dm] mô chúng con kính xin nguyện [Gm] cầu Cầu cho [Bb] muôn chúng sanh đời thôi [Am] hết khổ đau Và từ [Gm] đây, sống [C] trong ánh sáng đạo [F] vàng

Video hướng dẫn