1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày Thật

Cuộn trang

[Gm] [D] "Chờ mo ng một ngày cứ lả lơi, nhìn ra đường phố thấy thảnh th ơi Cuộn tròn trong chăn gối nghỉ ngơi [Cm] [Gm] Một ng ày nhìn ta cười ... [Gm] [D] Từng đêm nằ m mơ vẫn vậy thôi, nhìn ra đường phố thấy từng đô i Thở dài trong chiếc giường đơn côi [Cm] [Gm] Một đ êm nhìn ta buồ n [Gm] [Cm] N gày đến rồi. À ha. Ngày đến rồi [Dm] [Cm7] T a cứ vui,cứ chơi trốn trong những tiếng cư ời Đêm xuống rồi. À ha. Đêm xuống rồi Ta sống trong nỗi cô đơn không bóng người. [Bb] [G#] [D#] [F] Bao năm qua tôi đã cố r ạng ngời trong tiếng cườ i. Nhưng mệt rồ i... [Bb] [D#] [G#] [E] [D#] T ôi trông mong một ngày mới rực hồng, tôi sống với chính mình, thật vớ i chính [C]hẳng lo âu, chẳng toan tính. [Fm] [C#] [D#] S áng nay nhìn tôi xem, nhìn tôi xem tôi kh ác chưa. [Fm] [Bbm7] [Cm] L úc vui thì tôi vui, không tôi sẽ chẳng tươi c ười [Fm] [C#] [D#] G hét tôi, ừ thì thôi, ai yê u tôi, tôi biết ơn [Fm] [C#] [D#] [Fm] C ám ơn! Một lần thôi, hã y cho tôi là mình, hã y cho tôi thật với chính mình. [F#] [C#maj7] [Bb] Ngày thật thà tôi sống với chính tâm hồn t ôi [F#] [G#] [Bb] Nh ìn bầu trời bằng đôi m ắt sáng ngời ngày ấ y [F#] [G#] [Bb] Một bước đi lả l ơi, một bước chân thảnh t hơi [F#] [G#] [Fm] Cuộc sống là của tô i, cuộc sống sẽ rất vui!"

Video hướng dẫn