1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày và đêm

Cuộn trang

1. Tại vì [Em] sao ngày không [Bm] thể bên cạnh [Em] đêm Tại vì [C] sao đêm không [D] thể ôm lấy [G] ngày Có phải [Em] vì ngày không nhớ [D] đêm Biết đâu [C] rằng ngày luôn nhớ [D] đêm đến vô [Em] cùng. 2. Tại vì [Em] sao ngày vừa [Bm] đến đêm lại [Em] đi Tại vì [C] đêm phải đứng [D] đó đến bao [G] giờ Cũng không [Em] thấy ngày về với [D] đêm Có lẽ [C] vì ngày không muốn [D] đêm phải đợi [Em] chờ. ĐK: Ngày và [G] đêm như vậy [Bm] thôi Bên cạnh [Em] nhau đã rất lâu [D] rồi Một lời [C] yêu chưa [Am] nói mà phải đợi mãi [D] nhau. Ngày và [G] đêm cứ như vậy [Bm] thôi Một người đến một người [Em] đi Đến khi [C] nào chợt nhớ [D] nhau Quay trở [C] về chỉ làm trái [D] tim thêm đau [Em] buồn.

Video hướng dẫn