highlight chords
1. [F] Nghèo mình nghèo mà mình không ham
Xin cô em đừng nên quá [C] đáng 
[C] Nghèo mình nghèo mà mình không [F] ham
Xin anh Hai đừng nên láng [C] cháng 
[Bb] Chớ khoe giầu là chớ có khoe giầu 
[F] Chớ khoe sang là chớ khoe sang 
[F] Nghèo mình nghèo mà mình không [C] ham
Xin bà con đừng nên vội [F] mừng
2. [F] Nghèo mình nghèo là nghèo cho vui
Không lên voi mình không xuống [C] chó 
[C] Nghèo mình nghèo của mình không [F] to 
Tuy không "beau" mình không xí [C] quá 
[Bb] Sống cho đẹp là mình sống cho đẹp
[F] Chết cho oai là mình chết cho oai
[F] Nghèo mình nghèo là nghèo chơi [C] chơi
Chưa thực ai thực ai là [F] nghèo
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghèo mà không ham

Phạm Duy
1. [F] Nghèo mình nghèo mà mình không ham
Xin cô em đừng nên quá [C] đáng 
[C] Nghèo mình nghèo mà mình không [F] ham
Xin anh Hai đừng nên láng [C] cháng 
[Bb] Chớ khoe giầu là chớ có khoe giầu 
[F] Chớ khoe sang là chớ khoe sang 
[F] Nghèo mình nghèo mà mình không [C] ham
Xin bà con đừng nên vội [F] mừng
2. [F] Nghèo mình nghèo là nghèo cho vui
Không lên voi mình không xuống [C] chó 
[C] Nghèo mình nghèo của mình không [F] to 
Tuy không "beau" mình không xí [C] quá 
[Bb] Sống cho đẹp là mình sống cho đẹp
[F] Chết cho oai là mình chết cho oai
[F] Nghèo mình nghèo là nghèo chơi [C] chơi
Chưa thực ai thực ai là [F] nghèo

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com