1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghèo mà không ham

Cuộn trang

1. [F] Nghèo mình nghèo mà mình không ham Xin cô em đừng nên quá [C] đáng [C] Nghèo mình nghèo mà mình không [F] ham Xin anh Hai đừng nên láng [C] cháng [Bb] Chớ khoe giầu là chớ có khoe giầu [F] Chớ khoe sang là chớ khoe sang [F] Nghèo mình nghèo mà mình không [C] ham Xin bà con đừng nên vội [F] mừng 2. [F] Nghèo mình nghèo là nghèo cho vui Không lên voi mình không xuống [C] chó [C] Nghèo mình nghèo của mình không [F] to Tuy không "beau" mình không xí [C] quá [Bb] Sống cho đẹp là mình sống cho đẹp [F] Chết cho oai là mình chết cho oai [F] Nghèo mình nghèo là nghèo chơi [C] chơi Chưa thực ai thực ai là [F] nghèo

Video hướng dẫn