1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghèo tình

Cuộn trang

1. Mình [Am] tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ [F] hẹp tìm tình [G] yêu cho tình [C] yêu Tìm [Dm] ai trong khi đêm nay Tôi là cuối [Em] cùng người còn đi giữ phố [E7] phường. 2. Nào [Am] ai yêu tôi đêm nay Tôi cần có [F] tình là vì [G] tôi không tình [C] yêu Nào [Dm] ai cho tôi đêm nay Khi người có [E7] thừa để mặt tôi thiếu mãi [Am] sao ? ĐK: [C] Trong lòng giá [F] lạnh Nửa [Am] đêm [G] đi tìm tình [C] yêu Ai [E] người cho tình Thì tôi, thì tôi sẽ đến [Am] nga 3. Mình [Am] tôi cô đơn đêm nay Tôi cần có [F] tình vì tình [G] yêu cho tình [C] yêu Nào [Dm] ai cô đơn như [E7] tôi Đang cùng đau khổ vì tình yêu đến với [Am] tôi ... !!!

Video hướng dẫn