1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghỉ yên trong Chúa

Phan Hùng

Nguồn: thanhcavietnam.net