1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghìn năm vẫn chưa quên

Cuộn trang

1. [C] Như một dòng sông [Em] nhỏ, [F] cuộc tình đã ra [Em] đi [Dm] Ra đi cùng năm [F] tháng, [G] ra đi tít muôn [C] trùng Ôi cuộc tình thơ [Em] mộng, [F] chỉ còn thoáng dư [Em] âm [Dm] Năm năm rồi không [G] gặp, [G7] mười năm mất nhau [C] không [Dm] Có mất nhau [C] không? ĐK: [Em] Thời gian là lệ [G] úa, [C] nhỏ xuống tình không [Bm] tên [Am] Hỡi người miền xa [G] lắc, [F#7] người còn nhớ hay [Bm] quên [Em] Làm sao mà quên được, [E7] ánh mắt với nụ [Am] cười Đêm tình nhân huyễn [D] mộng, tạ ơn người gối [G] chăn [Em] Nhớ xin tạ ơn [D7] đời, nghe [G] không!. 2. [C] Như từng giọt máu [Em] nhỏ, [F] trở về trái tim [C] khô [Dm] Con sông đời trăm [F] hướng, [G] đưa nhau tới vô [C] thường Ra nghìn trùng nước [Em] hẹn, [F] tìm lại mối tơ [C] duyên [Dm] Năm năm rồi không [G] gặp, [G7] mười năm vẫn chưa [C] quên [Dm] Vẫn nhớ, chưa [C] quên * [Dm] Trăm năm dù lỗi [G] hẹn, [G7] nghìn năm vẫn không [C] quên [Dm] Vẫn nhớ y [C] nguyên

Video hướng dẫn