highlight chords
1. Nghìn [C] thu anh là [Am] suối trên [G] ngàn
Thành [Dm] sông anh đi [C] xuống
Anh tuôn [G] tràn biển [C] mơ
Nghìn thu em là [Am] sóng xô [G] bờ
Vào [Dm] sông em đi [C] mãi 
Không bao [G] giờ biển [C] vơi

ĐK: [C] Em là cõi [G] trống [C] cho tình đong [F] vào
[C] Anh là nơi vắng [F] cho tình căng [G] đầy
Cuộc [C] tình đi vào [F] cõi thiên [C] thu
Em là cơn [G] gió, [C] anh là mây [F] dài
[C] Ði về bên nớ, [F] đi về bên [G] này
Rồi trở về cho hết [F] cái đong [C] đưa.

2. Nghìn [C] thu em lặng [Am] lẽ ươm [G] mầm
Cành [Dm] mai không ai [C] biết em âm [G] thầm nở [C] hoa
Nghìn thu trăng chợt [Am] sáng hay [G] [mờ
Lặng [Dm] im anh lên [C] xuống không ai [G] ngờ hiển [C] nhiên

[F] Tình ta biến [Dm] hoá [C] trong từng sát na
[Dm] Tình luôn lai vãng đi về cõi [G] chung
[F] Tình vô hư [D] đó nên [C] gần với xa
[Dm] Tình ra ánh [G] sáng, tình về tối [C] đen

3. Nghìn [C] thu anh là [Am] đã em [G] rồi
Và [Dm] em trong muôn [C] kiếp
Em đã [G] ngồi ở [C] anh
Nghìn thu ta bù [Am] đắp không [G] ngừng
Tình [Dm] âm dương chan [C] chứa
Xoay trong [G] vùng tử [C] sinh
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghìn thu

Phạm Duy
1. Nghìn [C] thu anh là [Am] suối trên [G] ngàn
Thành [Dm] sông anh đi [C] xuống
Anh tuôn [G] tràn biển [C] mơ
Nghìn thu em là [Am] sóng xô [G] bờ
Vào [Dm] sông em đi [C] mãi 
Không bao [G] giờ biển [C] vơi

ĐK: [C] Em là cõi [G] trống [C] cho tình đong [F] vào
[C] Anh là nơi vắng [F] cho tình căng [G] đầy
Cuộc [C] tình đi vào [F] cõi thiên [C] thu
Em là cơn [G] gió, [C] anh là mây [F] dài
[C] Ði về bên nớ, [F] đi về bên [G] này
Rồi trở về cho hết [F] cái đong [C] đưa.

2. Nghìn [C] thu em lặng [Am] lẽ ươm [G] mầm
Cành [Dm] mai không ai [C] biết em âm [G] thầm nở [C] hoa
Nghìn thu trăng chợt [Am] sáng hay [G] [mờ
Lặng [Dm] im anh lên [C] xuống không ai [G] ngờ hiển [C] nhiên

[F] Tình ta biến [Dm] hoá [C] trong từng sát na
[Dm] Tình luôn lai vãng đi về cõi [G] chung
[F] Tình vô hư [D] đó nên [C] gần với xa
[Dm] Tình ra ánh [G] sáng, tình về tối [C] đen

3. Nghìn [C] thu anh là [Am] đã em [G] rồi
Và [Dm] em trong muôn [C] kiếp
Em đã [G] ngồi ở [C] anh
Nghìn thu ta bù [Am] đắp không [G] ngừng
Tình [Dm] âm dương chan [C] chứa
Xoay trong [G] vùng tử [C] sinh

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com