1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nghìn thu

Cuộn trang

1. Nghìn [C] thu anh là [Am] suối trên [G] ngàn Thành [Dm] sông anh đi [C] xuống Anh tuôn [G] tràn biển [C] mơ Nghìn thu em là [Am] sóng xô [G] bờ Vào [Dm] sông em đi [C] mãi Không bao [G] giờ biển [C] vơi ĐK: [C] Em là cõi [G] trống [C] cho tình đong [F] vào [C] Anh là nơi vắng [F] cho tình căng [G] đầy Cuộc [C] tình đi vào [F] cõi thiên [C] thu Em là cơn [G] gió, [C] anh là mây [F] dài [C] Ði về bên nớ, [F] đi về bên [G] này Rồi trở về cho hết [F] cái đong [C] đưa. 2. Nghìn [C] thu em lặng [Am] lẽ ươm [G] mầm Cành [Dm] mai không ai [C] biết em âm [G] thầm nở [C] hoa Nghìn thu trăng chợt [Am] sáng hay [G] [mờ Lặng [Dm] im anh lên [C] xuống không ai [G] ngờ hiển [C] nhiên [F] Tình ta biến [Dm] hoá [C] trong từng sát na [Dm] Tình luôn lai vãng đi về cõi [G] chung [F] Tình vô hư [D] đó nên [C] gần với xa [Dm] Tình ra ánh [G] sáng, tình về tối [C] đen 3. Nghìn [C] thu anh là [Am] đã em [G] rồi Và [Dm] em trong muôn [C] kiếp Em đã [G] ngồi ở [C] anh Nghìn thu ta bù [Am] đắp không [G] ngừng Tình [Dm] âm dương chan [C] chứa Xoay trong [G] vùng tử [C] sinh

Video hướng dẫn