1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngỡ như là tình yêu

Cuộn trang

1. [F] Chiều trong quán [Am] vắng nghe đông [Bb] về [Gm] Giọt cà phê [C] đắng rơi não [F] nề Gần em mà [C] cách xa muôn [Dm] trùng [C] Sao ta bâng khuâng [Gm] ngỡ như là tình [C] yêu. 2. [F] Chỉ là nước [Am] cuốn trôi qua [Bb] cầu [Gm] Rồi như khói [C] thuốc tan âm [F] thầm Vì em là [C] áng mây vô [Dm] tình [C] Cho ta lênh [Am] đênh chết [Gm] theo [C] dòng thời [F] gian. ĐK: Khi chợt thấy [A7] em bỗng [Dm] nhiên xác [C] thân khờ [Bb] dại [Gm] Bên đời có em trái [C] tim ta như trẻ [F] lại Ðoạn đường tưong tư [Dm] ấy nửa [Gm] đời đi chưa [C] hết Trở [F] về ôm nỗi [Gm] chết [A7] sao [Dm] đành. 3. [F] Tình dù là [Am] đắng cay bất [Bb] hạnh [Gm] Tình dù là [C] xót xa muộn [F] màng Tình dù là [C] trái ngang vô [Dm] vọng [C] Ta không ăn [Am] năn hiến [Gm] dâng [C] một tình [F] yêu.

Video hướng dẫn