1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngợi ca tình Chúa

Trần Minh Hứa
Nguồn: thanhcavietnam.net