highlight chords
				                 [C]     [F]    [G]        
Bàn tay q uen tìm ní u chút yê u thương xa vời 
      [C]    [F]   [G]  
Bàn chân q uen tìm p hố chia đôi 
 [C]    [C7]    [F]      [G]      
V ì một lần yêu mà d ốc hết thơ n gây tâm hồn 
  [F]     [G]    [C]    
Còn lại giấc mơ trầm b uồn ... 
 

     [C]    [F]        [G]   
Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về 
    [C]      [F]  [G]   
Vùi trê n gối lạnh g iấc l ê thê 
 [C]       [C7]      [F]       [G]     
Lòng chùng xan h xao nhìn nắ ng nắng như đa ng phai dần 
 [F]       [G]   [C]     
Để lại trống k hông m ột lần ... 
 

 [C]     [Am]     [F]      [G]    
Cơn yêu qua rồi còn tiế ng hát cho e m ru đời 
 [Am]     [F]    [C]   [G]  
Còn gió xan h mơn ma n câu à ơi 
  [C]      [Am]   [F]      [G]     
Th ơ ngây qua rồ i còn án h mắt bao du ng em nhìn 
 [Am]    [F]   [Am]     [G]    
C òn trái ti m đâu n gờ em rất h iền ... 
 

    [C]     [F]     [G]     
Rồi ma i đây đời sẽ biết ơn em nhân từ 
 [C]     [F]     [G]   
Rồi mai đâ y người sẽ vô tư 
 [C]     [C7]   [F]      [G]     
Và rồi mai đây tìn h sẽ đến bên em sum vầy 
 [F]      [G]   .......   
Tình lại thướ t tha t ràn đầy ... 
 

      [C]    [F]        [G]     
Đời mênh m ông chào đón những con t im an hòa 
    [C]     [F]   [G] 
Buồn đa u xưa lùi hết ra xa 
 [C]      [C7]    [F]       [G]       
Một lần yêu t hôi về th ắp nén linh hươ ng trong lòng 
 [F]      [G]  [C]      
Và ngồi hát ca bề nh bồng ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngồi hát ca bồng bềnh

				                 [C]     [F]    [G]        
Bàn tay q uen tìm ní u chút yê u thương xa vời 
      [C]    [F]   [G]  
Bàn chân q uen tìm p hố chia đôi 
 [C]    [C7]    [F]      [G]      
V ì một lần yêu mà d ốc hết thơ n gây tâm hồn 
  [F]     [G]    [C]    
Còn lại giấc mơ trầm b uồn ... 
 

     [C]    [F]        [G]   
Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về 
    [C]      [F]  [G]   
Vùi trê n gối lạnh g iấc l ê thê 
 [C]       [C7]      [F]       [G]     
Lòng chùng xan h xao nhìn nắ ng nắng như đa ng phai dần 
 [F]       [G]   [C]     
Để lại trống k hông m ột lần ... 
 

 [C]     [Am]     [F]      [G]    
Cơn yêu qua rồi còn tiế ng hát cho e m ru đời 
 [Am]     [F]    [C]   [G]  
Còn gió xan h mơn ma n câu à ơi 
  [C]      [Am]   [F]      [G]     
Th ơ ngây qua rồ i còn án h mắt bao du ng em nhìn 
 [Am]    [F]   [Am]     [G]    
C òn trái ti m đâu n gờ em rất h iền ... 
 

    [C]     [F]     [G]     
Rồi ma i đây đời sẽ biết ơn em nhân từ 
 [C]     [F]     [G]   
Rồi mai đâ y người sẽ vô tư 
 [C]     [C7]   [F]      [G]     
Và rồi mai đây tìn h sẽ đến bên em sum vầy 
 [F]      [G]   .......   
Tình lại thướ t tha t ràn đầy ... 
 

      [C]    [F]        [G]     
Đời mênh m ông chào đón những con t im an hòa 
    [C]     [F]   [G] 
Buồn đa u xưa lùi hết ra xa 
 [C]      [C7]    [F]       [G]       
Một lần yêu t hôi về th ắp nén linh hươ ng trong lòng 
 [F]      [G]  [C]      
Và ngồi hát ca bề nh bồng ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com