Ngồi Hát Đỡ Buồn

≣≣
Tông gốc : D 
Bm11: x20220 
 
[D]đây là đâu ? 
Cớ gì [Bm7]tôi buồn rầu 
Chờ ai[D]thật lâu. Có gì [Bm7]sai từ đầu 
Chuyện [G]đáng xảy ra là [Bm11]gì. Làm[G] tôi buồn thêm nữa đi[Em7]  
Giờ [G]tiếp tục hay rút lui hay là[A]lặng im ? 
 
Nhìn [D]tôi mà xem 
Có gì [Bm7]vui ở đời . 
Phải [D]chăng là em khiến lòng [Bm7]tôi rụng rời ! 
Nhờ [G]em mà tôi u[Bm11] sầu 
Nhờ [G]em mà tôi biết [Em7]đau 
Chờ[G]xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu[A]  
 
À A À A [Dsus2]ơi .... À A À A [Bm11]ơi.. Chẳng [Gsus4]biết nói gì[Asus2]  
Thời [Bm]gian trôi đi[Em7] thêm làm chi. Ngày [Gsus4]mai chia ly [Asus2]thôi thì 
À A À A[Dsus2]ơi .... À A À A [Bm11]ơi.. Ngồi[Gsus4]hát đỡ buồn[Asus2]  
Vì em[Bm7]trong tôi [Em7]thương càng thương 
Đàn [G]tôi đang buông[A] tang tình tang.. í [D]
 
À A À A [Dsus2]ơi .... À A À A [Bm11]ơi....À A À A [Asus2]ơi ... 
À A À A [Dsus2]ơi .... À A À A [Bm11]ơi....À A À A [Asus2]ơi ... 
 
À A À A [E]ơi .... À A À A [C#m7]ơi.. Chẳng[A]biết nói gì[Bsus2]  
Thời gian [C#m7]trôi đi [F#m7]thêm làm chi. Ngày [Asus2]mai chia[Bsus2] ly thôi thì 
À A À A[E]ơi .... À A À A [C#m7]ơi.. Ngồi[A]hát đỡ buồn[Bsus2]  
Vì em [C#m7]trong tôi [F#m7]thương càng thương 
Đàn tôi[Asus2]đang buông [Bsus2]tang tình tang.. í a[E]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)