1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngôi sao mẹ

Cuộn trang

[C] [G] [Em] Ngày hô m ấy, dắt díu ba lô trên ta y con bước đi ra xa nơi này [Am] [Dm] [F] [G] Nơi quê hươ ng chìm trong nhớ thư ơng và mẹ tôi nhìn xa vấn vư ơng. [C] [G] [Em] Cùng năm tháng, cứ cuốn trôi theo dòng đ ời, con nhớ ôi tiếng xưa m ẹ gọi [Am] [Dm] [F] [G] [C] Khi lời ru thầm trao đến đây , xây niềm t in trào dâng ngất ngây, bên m ẹ. ĐK: [C] [Am] [F] [G] [Em] [Am] [F] [Am] Và t ôi - ước mơ sẽ là ngôi sao trên trời, giấc mơ có không xa vời để t ôi với lấy tới n ơi. [C] [Am] [F] [G] Mẹ ơi - có ch ăng nếu m ai khuất xa mẹ rồ i [F] [Am] [Dm] [G] Và ngôi s ao ấy đâu r ồi để con mơ ước không th ôi. [C] [Am] [F] [G] [Am] [F] [Dm] [G] [C] Từ đ ây - có mẹ ước m ơ của con là m ẹ, mẹ ơ i sống mãi bên c on để là m sao sáng đời c on, hỡi m ẹ. Dù con đã lỡ bước qua bao lỗi lầm nhưng có đôi tay kia ân cần Luôn thương yêu và luôn đỡ nâng, qua thời gian mẹ theo dấu chân. Và ta đã, đi khắp nơi bốn phương trời, chỉ có ngôi sao kia tuyệt vời Là mẹ tôi rọi soi khắp nơi , không nhạt phai và không lẻ loi, trong đời.

Video hướng dẫn