highlight chords
				             [C]       [G]   [Am]        [G] 
Á nh dương đã tàn , màn đ êm vội vàng lên ca o 
  [C]     [G]     [F]        [G] 
Rấ t xa ánh đ èn, lẻ loi hiu hắt quanh đâ y 
 [C]      [G]    [Am]         [G] 
Đ ã qua hết ngà y, buồn p hiền cũng rồi quên m au 
 [Am]     [G]    [F]       [G] 
Đ ể tâm trí nà y còn anh và chỉ cho em 
     [C]           [Em]      
Bàn tay a nh ấm áp trao ngàn niề m yêu thương 
     [Am]       [F] 
Sẽ giữ em bên anh suốt đờ i 
     [Dm7]        [F]      
Và tim an h sẽ nói lên mọi đi ều trong anh 
       [C]        [G]   
Trong thâm t âm anh luôn có e m thôi 
     [C]           [Em]    
Ngủ say đi em hỡi, xin đừng bu ồn âu lo 
     [Am]         
Đã có anh sẻ chia với em đây 
      [Dm7]        [F]      
Và khi em tỉnh giấc, anh sẽ cạnh bên em 
       [C]       [G]     [C] 
Tay trong ta y ta vui đắm s ay tuyệt v ời 
 [C]           [G]          [Em] 
N gủ say nhé, hãy lắng n ghe tiếng đêm thật êm 
             [E]           
Ngàn sao sáng nghe trong ta phút giây thật gần 
  [F]           [Dm7]           [F]    [G]  
Hã y chìm đắm trong không gian chỉ dành cho chúng ta mà t hôi 
                       
Bàn tay anh ấm áp trao ngàn niềm yêu thương 
              
Sẽ giữ em bên anh suốt đời 
                     
Và tim anh sẽ nói lên mọi điều trong anh 
                  
Trong thâm tâm anh luôn có em thôi 
                    
Ngủ say đi em hỡi, xin đừng buồn âu lo 
               
Đã có anh sẻ chia với em đây 
                     
Và khi em tỉnh giấc, anh sẽ cạnh bên em 
                     
Tay trong tay ta vui đắm say tuyệt vời. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngủ say nhé

				             [C]       [G]   [Am]        [G] 
Á nh dương đã tàn , màn đ êm vội vàng lên ca o 
  [C]     [G]     [F]        [G] 
Rấ t xa ánh đ èn, lẻ loi hiu hắt quanh đâ y 
 [C]      [G]    [Am]         [G] 
Đ ã qua hết ngà y, buồn p hiền cũng rồi quên m au 
 [Am]     [G]    [F]       [G] 
Đ ể tâm trí nà y còn anh và chỉ cho em 
     [C]           [Em]      
Bàn tay a nh ấm áp trao ngàn niề m yêu thương 
     [Am]       [F] 
Sẽ giữ em bên anh suốt đờ i 
     [Dm7]        [F]      
Và tim an h sẽ nói lên mọi đi ều trong anh 
       [C]        [G]   
Trong thâm t âm anh luôn có e m thôi 
     [C]           [Em]    
Ngủ say đi em hỡi, xin đừng bu ồn âu lo 
     [Am]         
Đã có anh sẻ chia với em đây 
      [Dm7]        [F]      
Và khi em tỉnh giấc, anh sẽ cạnh bên em 
       [C]       [G]     [C] 
Tay trong ta y ta vui đắm s ay tuyệt v ời 
 [C]           [G]          [Em] 
N gủ say nhé, hãy lắng n ghe tiếng đêm thật êm 
             [E]           
Ngàn sao sáng nghe trong ta phút giây thật gần 
  [F]           [Dm7]           [F]    [G]  
Hã y chìm đắm trong không gian chỉ dành cho chúng ta mà t hôi 
                       
Bàn tay anh ấm áp trao ngàn niềm yêu thương 
              
Sẽ giữ em bên anh suốt đời 
                     
Và tim anh sẽ nói lên mọi điều trong anh 
                  
Trong thâm tâm anh luôn có em thôi 
                    
Ngủ say đi em hỡi, xin đừng buồn âu lo 
               
Đã có anh sẻ chia với em đây 
                     
Và khi em tỉnh giấc, anh sẽ cạnh bên em 
                     
Tay trong tay ta vui đắm say tuyệt vời. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com