1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngựa ô thương nhớ - Phạm Anh Khoa

Cuộn trang

[Em] Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy [D] Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông [Em] Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa [D] Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông [Am] Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả, [G] [B] Nhìn hòn đá lă n [B] [B] Nghiêng , nghiêng , [Am] Nghiêng nghiêng câu ca dao, [Am] [D] Nghiêng nghiêng mái chèo [D] [B] [B] Dưới bóng cây ngô đồng , có con ngựa dừng chân, [D] [Em] Có hai người yêu nhau [Em] [D] Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô [Em] [D] Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô [E] Để anh đón nàng [A] [B] Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ [D] [B] Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi [Em] [D] Có tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô [Em] [D] Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô [E] Để anh đón nàng [A] [B] Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ [D] [Em] Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời [Em] [D] Khớ p khớp khớp khớp con ngựa ô [D] [Em] Ô ô ô để anh khớp [Em] [D] Kh ớp khớp khớp con n gựa ô [D] [Em] Ô ô ô để anh khớp Khớp ô ô khớp [Em] Khớp con ngựa ô ngựa ô

Video hướng dẫn