highlight chords
				             

  [Em]                    
Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy 
   [D]                
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông 
  [Em]                  
Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa 
  [D]                   
Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông 
  [Am]                  
Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả, 
  [G]     [B] 
Nhìn hòn đá lă n 
    [B]    [B]
Nghiêng , nghiêng , 
    [Am]         
Nghiêng nghiêng câu ca dao, 
    [Am]      [D]  
Nghiêng nghiêng mái chèo 
  [D]         [B]         [B]   
Dưới bóng cây ngô đồng , có con ngựa dừng chân, 
  [D]       [Em]  
Có hai người yêu nhau 
   [Em]           [D]        
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô 
   [Em]               [D]           
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô 
     [E]   
Để anh đón nàng 
 [A]        [B]  
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ 
  [D]              [B]    
Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi 
  [Em]           [D]        
Có tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô 
   [Em]                  [D]        
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô 
      [E]  
Để anh đón nàng 
 [A]        [B]  
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ 
  [D]             [Em]    
Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời 
 

  [Em]         [D]    
Khớ p khớp khớp khớp con ngựa ô 
 [D]      [Em]  
Ô ô ô để anh khớp 
 [Em]        [D]   
Kh ớp khớp khớp con n gựa ô 
 [D]     [Em]  
Ô ô ô để anh khớp 
 

       
Khớp ô ô khớp 
  [Em]        
Khớp con ngựa ô ngựa ô 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngựa ô thương nhớ - Phạm Anh Khoa

				             

  [Em]                    
Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy 
   [D]                
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông 
  [Em]                  
Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa 
  [D]                   
Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông 
  [Am]                  
Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả, 
  [G]     [B] 
Nhìn hòn đá lă n 
    [B]    [B]
Nghiêng , nghiêng , 
    [Am]         
Nghiêng nghiêng câu ca dao, 
    [Am]      [D]  
Nghiêng nghiêng mái chèo 
  [D]         [B]         [B]   
Dưới bóng cây ngô đồng , có con ngựa dừng chân, 
  [D]       [Em]  
Có hai người yêu nhau 
   [Em]           [D]        
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô 
   [Em]               [D]           
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô 
     [E]   
Để anh đón nàng 
 [A]        [B]  
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ 
  [D]              [B]    
Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi 
  [Em]           [D]        
Có tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô 
   [Em]                  [D]        
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô 
      [E]  
Để anh đón nàng 
 [A]        [B]  
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ 
  [D]             [Em]    
Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời 
 

  [Em]         [D]    
Khớ p khớp khớp khớp con ngựa ô 
 [D]      [Em]  
Ô ô ô để anh khớp 
 [Em]        [D]   
Kh ớp khớp khớp con n gựa ô 
 [D]     [Em]  
Ô ô ô để anh khớp 
 

       
Khớp ô ô khớp 
  [Em]        
Khớp con ngựa ô ngựa ô 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com