highlight chords
				              [Em]                   
Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy 
   [D]                
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông 
  [Em]                  
Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa 
   [D]                   
Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông 
  [Am]                   
Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả, 
   [G]     [B] 
Nhìn hòn đá lăn  
    [B]    [B] 
Nghiêng , nghiêng  
    [Am]         
Nghiêng nghiêng câu ca dao, 
    [Am]       [D] 
Nghiêng nghiêng mái chèo  
 

  [D]           [B] 
Dưới bóng cây ngô đồng, có  
         [B] 
con ngựa dừng chân  
       [D]    [Em] 
Có hai người yêu nhau  
  [Em]               [D]     
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô 
            [Em]                 [D] 
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô  
        [E] 
Để anh đón nàng  
  [A]         [B] 
Ơ hơ , ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ  
  [D]                  [B] 
Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi  
  [Em]                  [D] 
Có tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô  
            [Em]                 [D] 
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô  
        [E] 
Để anh đón nàng  
  [A]         [B] 
Ơ hơ , ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ 
  [D]                  [Em] 
Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời  
 

  [Em]             [D] 
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô  
 [D]        [Em] 
Ô ô ô để anh khớp  
  [Em]          [D] 
Khớp khớp khớp con ngựa ô  
 [D]        [Em] 
Ô ô ô để anh khớp  
       
Khớp ô ô khớp 
          [Em] 
Khớp con ngựa ô ngựa ô 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngựa ô thương nhớ

				              [Em]                   
Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy 
   [D]                
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông 
  [Em]                  
Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa 
   [D]                   
Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông 
  [Am]                   
Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả, 
   [G]     [B] 
Nhìn hòn đá lăn  
    [B]    [B] 
Nghiêng , nghiêng  
    [Am]         
Nghiêng nghiêng câu ca dao, 
    [Am]       [D] 
Nghiêng nghiêng mái chèo  
 

  [D]           [B] 
Dưới bóng cây ngô đồng, có  
         [B] 
con ngựa dừng chân  
       [D]    [Em] 
Có hai người yêu nhau  
  [Em]               [D]     
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô 
            [Em]                 [D] 
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô  
        [E] 
Để anh đón nàng  
  [A]         [B] 
Ơ hơ , ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ  
  [D]                  [B] 
Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi  
  [Em]                  [D] 
Có tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô  
            [Em]                 [D] 
Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô  
        [E] 
Để anh đón nàng  
  [A]         [B] 
Ơ hơ , ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ 
  [D]                  [Em] 
Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời  
 

  [Em]             [D] 
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô  
 [D]        [Em] 
Ô ô ô để anh khớp  
  [Em]          [D] 
Khớp khớp khớp con ngựa ô  
 [D]        [Em] 
Ô ô ô để anh khớp  
       
Khớp ô ô khớp 
          [Em] 
Khớp con ngựa ô ngựa ô 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com