1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngược Xoáy

Cuộn trang

[Esus4] Mộ t mình lặng thầm tôi bước. [Em] N gược dòng đời tìm chân lý [C] Đi đâu về đâu... [Em] Lạc vào vòng tròn ma quái [Em] [C] N hìn lại rồi chẳng thấy ai... [D] Ngược xoá y! [Bb] [Csus4] [F] B ước tiếp những bước chân sao tăm t ối, có thấy lối thoát phía xa không? [Gm] Sợ mặt trời nhạt nhòa màu tối [Gm] [A#] [F] Đáng l o lún sâu thật sâu [D#] [Gm] Từng sự tro ng sạch đâu ai thấu [A#] [F] Mất hết khi nhận ra [C#] [D#] [D] Mình là ai............. ...................?!

Video hướng dẫn