highlight chords
				              [Esus4]           
Mộ t mình lặng thầm tôi bước. 
 [Em]            
N gược dòng đời tìm chân lý 
 [C]        
Đi đâu về đâu... 
 [Em]            
Lạc vào vòng tròn ma quái 
 [Em]              [C] 
N hìn lại rồi chẳng thấy ai... 
     [D] 
Ngược xoá y! 
 [Bb]                [Csus4]                [F] 
B ước tiếp những bước chân sao tăm t ối, có thấy lối thoát phía xa không? 
               [Gm]
Sợ mặt trời nhạt nhòa màu tối 
 

 [Gm]  [A#]        [F] 
Đáng l o lún sâu thật sâu 
      [D#]         [Gm] 
Từng sự tro ng sạch đâu ai thấu 
 [A#]         [F] 
Mất hết khi nhận ra 
     [C#]       [D#]          [D] 
Mình là ai............. ...................?! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngược Xoáy

				              [Esus4]           
Mộ t mình lặng thầm tôi bước. 
 [Em]            
N gược dòng đời tìm chân lý 
 [C]        
Đi đâu về đâu... 
 [Em]            
Lạc vào vòng tròn ma quái 
 [Em]              [C] 
N hìn lại rồi chẳng thấy ai... 
     [D] 
Ngược xoá y! 
 [Bb]                [Csus4]                [F] 
B ước tiếp những bước chân sao tăm t ối, có thấy lối thoát phía xa không? 
               [Gm]
Sợ mặt trời nhạt nhòa màu tối 
 

 [Gm]  [A#]        [F] 
Đáng l o lún sâu thật sâu 
      [D#]         [Gm] 
Từng sự tro ng sạch đâu ai thấu 
 [A#]         [F] 
Mất hết khi nhận ra 
     [C#]       [D#]          [D] 
Mình là ai............. ...................?! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com