1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người bạn thân tên buồn

Cuộn trang

Tôi có người bạn [Em] thân người ấy tên là [D] Buồn Hai đứa quen nhau [C] từ ngày mới [B7] lớn Ngày [Em] đó Buồn còn xa [D] lạ không hay đến thăm [C] tôi Ngày [Em] đó đời là thơ [D] mộng nên tôi cũng không [C] thân. Cho đến ngày tôi [Em] biết ngày biết yêu lần [D] đầu Ôi những đam [C] mê của thời mới [B7] lớn Tình [Em] yêu là trò chơi [D] lạ ai biết đến thương [C] đau về sau Từ [Em] đó Buồn thường hay [D] lại hay đến thăm tôi [C] luôn [E] Buồn ở lại lâu [G#m] lúc mất người [A] yêu Buồn rủ [B7] thêm cô đơn đến đây chơi mỗi [E] chiều Buồn luôn có [Am] mặt mỗi [G#7] lần ta nhớ đến [C#m] em Sợ rằng lần [D9] này buồn [A] sẽ ở lại đây [Em] mãi [E] Buồn thật là day [G#m] dứt những tháng ngày tha [A] phương Buồn rủ [B7] thêm cô đơn đến đây chơi rất [E] thường Buồn xin đến [Am] trọ nói [G#7] rằng mình đã quá [C#m] thân Sợ rằng lần [D9] này Buồn [A] sẽ ở lại đây [Em] mãi. (Sợ rằng lần [D9] này Buồn [A] sẽ ở lại mãi [Em] đây)

Video hướng dẫn