1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đã đến (Nhạc Nền Beat)

Lm. Nguyễn Duy
Nguồn: thanhcavietnam.net