1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đã về

Cuộn trang

1. Còn đâu [Am] đây vòng tay ấm đã quên ngày xưa Còn đâu [Dm] đây vầng tóc rối những khi [G] đón đưa Trăng lên [F] cao trong [G] lần tiễn [C] người đi Trăng hôm [Dm] nay xót [Em] xa nỗi [Am] biệt ly Người đi [Am] xa có bao giờ nhớ con đường quen Người chờ [Dm] mong bước hoang [G] mang mắt cay [Am] lệ nhòe Em êm [F] êm khúc [G] ca như [C] thở than Vang trong [Dm] đêm tiếng [Em] kèn thêm [Am] ai oán ĐK: Trời [Am] gió cánh chim chưa [C] ngừng bay Đèo [Dm] cao dốc [G] cong bên vực [Am] sâu Sương [F] rơi [G] cánh hoa tàn [C] mau Mưa [Dm] tuôn lá [Em] chìm dưới [Am] nguồn 2. Ngày âm [Am] u ngày hoang vắng khi mây rời xa Tàn canh [Dm] khuya người thao thức mong đêm [G] chóng qua Cho cô [F] đơn tan [G] vào cuối [C] vòng thơ Cho yêu [Dm] thương lắng [Em] ru cõi [Am] mộng mơ Chiều nghiêng [Am] bóng bước chân quen dẫm trên đường xưa Chiều qua [Dm] nhanh gió lao [G] xao tiếng chuông [Am] vọng thưa Trăng chưa [F] lên có [G] ai thầm [C] gọi tên Bên kia [Dm] sông vắng [Em] người từng [Am] đợi trông

Video hướng dẫn