highlight chords
Chiếc gùi [G] tre, gùi tre bóng [Em] đen
Ngày ngày bám [C] trên lưng, mẹ lên [G] rừng 
[D] Chiếc gùi [G] tre, gùi tre bóng [Em] đen
Ngàn đời bám [C] trên lưng,[D] người đàn bà Ê [G] Đê 
Như là thân [D] thể, tổ tiên xưa để [G] lại 
Sáng [G] sớm gà [Em] gáy
Mặt trời chưa thức [D] dậy,mẹ bồng con lên [G] nương 
Mẹ gùi mùa [Em] màng, gùi cả cuộc [C] đời
Mẹ gùi muôn [G] thuở tuổi [D] thơ con lớn [G] lên 
Ôi chiếc gùi tre,cái bóng [Em] đen 
Bám trên lưng [C] mẹ,làm sao con [D] quên 
Chiều [G] chiều [Em] mặt trời đi [D] ngủ,mẹ lại cõng con [G] về 
Chiều chiều [Em] mặt trời đi [D] ngủ,mẹ lại cõng con [G] về
À … u [G] ớ … ê [C] ề .. à ề …[D] ề …
À … u [G] ớ … ê [Em] ề .. à u ề …[C] ề …[G] 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đàn bà mang gùi

Y Cel Nie
Chiếc gùi [G] tre, gùi tre bóng [Em] đen
Ngày ngày bám [C] trên lưng, mẹ lên [G] rừng 
[D] Chiếc gùi [G] tre, gùi tre bóng [Em] đen
Ngàn đời bám [C] trên lưng,[D] người đàn bà Ê [G] Đê 
Như là thân [D] thể, tổ tiên xưa để [G] lại 
Sáng [G] sớm gà [Em] gáy
Mặt trời chưa thức [D] dậy,mẹ bồng con lên [G] nương 
Mẹ gùi mùa [Em] màng, gùi cả cuộc [C] đời
Mẹ gùi muôn [G] thuở tuổi [D] thơ con lớn [G] lên 
Ôi chiếc gùi tre,cái bóng [Em] đen 
Bám trên lưng [C] mẹ,làm sao con [D] quên 
Chiều [G] chiều [Em] mặt trời đi [D] ngủ,mẹ lại cõng con [G] về 
Chiều chiều [Em] mặt trời đi [D] ngủ,mẹ lại cõng con [G] về
À … u [G] ớ … ê [C] ề .. à ề …[D] ề …
À … u [G] ớ … ê [Em] ề .. à u ề …[C] ề …[G] 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com