1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đàn bà mang gùi

Cuộn trang

Chiếc gùi [G] tre, gùi tre bóng [Em] đen Ngày ngày bám [C] trên lưng, mẹ lên [G] rừng [D] Chiếc gùi [G] tre, gùi tre bóng [Em] đen Ngàn đời bám [C] trên lưng,[D] người đàn bà Ê [G] Đê Như là thân [D] thể, tổ tiên xưa để [G] lại Sáng [G] sớm gà [Em] gáy Mặt trời chưa thức [D] dậy,mẹ bồng con lên [G] nương Mẹ gùi mùa [Em] màng, gùi cả cuộc [C] đời Mẹ gùi muôn [G] thuở tuổi [D] thơ con lớn [G] lên Ôi chiếc gùi tre,cái bóng [Em] đen Bám trên lưng [C] mẹ,làm sao con [D] quên Chiều [G] chiều [Em] mặt trời đi [D] ngủ,mẹ lại cõng con [G] về Chiều chiều [Em] mặt trời đi [D] ngủ,mẹ lại cõng con [G] về À … u [G] ớ … ê [C] ề .. à ề …[D] ề … À … u [G] ớ … ê [Em] ề .. à u ề …[C] ề …[G]

Video hướng dẫn