highlight chords
				                     [Em]       [G]  
Ai trong tình yê u, ai không mơ m ộng? 
        [C]        [Em] 
Ngu ngơ từng d êm ôm giấc mơ tìn h. 
     [D]        [Em]      [D]            [Em] 
Anh làm t hơ hay hát một mì nh như ngươi đ iên không suy nghĩ ưu phi ền. 
      [C]    [D]      [Em] 
Hồn nhiên k hi chỉ b iết yêu và y êu. 
 

         [Em]         [D]  
Bên nhau ngày qu a em nói anh không t hật. 
        [C]            [G]  
Cho anh là điê n trong cuộc tình gian d ối. 
      [Am]            [Em]      [C]    [D]     [Em] 
Thà như th ế sống với trái tim cuồng si còn hơn yê u toan tí nh để làm chi. 
 

 

 [Em]          [D]  
C uộc đời này luôn đổi t hay. 
 [C]           [G]  
S ố kiếp biết đâu ngày m ai. 
 [C]      [D]            [B7] 
E m ko còn yêu anh không bận tâm điều đ ó!! 
 

 

     [Em]       [C]     [G]      [D]  
Đời ai cũ ng 1 lần trót yê u và cũng có 1 lần dở d ang. 
      [C]          [G]  
Trăm lần yê u không bằng 1 lần đ ầu. 
      [D]           [G]     [D]         [Em]  
Đêm từng đ êm ôm tương tư thầm nh ớ cho dù a i khi yêu đều như n hau. 
 

 

      [Em]         [C]      [G]          [D] 
Tình Yêu đ ến một lần thoáng q ua, nhiều khi dến trọn vẹn giấc m ơ. 
     [C]          [G]     [D]         [G]   
Với trẻ c on khi ta yêu thuở n ào, cho dù em vô tâm hay hờ hững . 
        [D]            [Em] 
Anh như người đ iên biết yêu không lừa d ối. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người điên biết yêu

				                     [Em]       [G]  
Ai trong tình yê u, ai không mơ m ộng? 
        [C]        [Em] 
Ngu ngơ từng d êm ôm giấc mơ tìn h. 
     [D]        [Em]      [D]            [Em] 
Anh làm t hơ hay hát một mì nh như ngươi đ iên không suy nghĩ ưu phi ền. 
      [C]    [D]      [Em] 
Hồn nhiên k hi chỉ b iết yêu và y êu. 
 

         [Em]         [D]  
Bên nhau ngày qu a em nói anh không t hật. 
        [C]            [G]  
Cho anh là điê n trong cuộc tình gian d ối. 
      [Am]            [Em]      [C]    [D]     [Em] 
Thà như th ế sống với trái tim cuồng si còn hơn yê u toan tí nh để làm chi. 
 

 

 [Em]          [D]  
C uộc đời này luôn đổi t hay. 
 [C]           [G]  
S ố kiếp biết đâu ngày m ai. 
 [C]      [D]            [B7] 
E m ko còn yêu anh không bận tâm điều đ ó!! 
 

 

     [Em]       [C]     [G]      [D]  
Đời ai cũ ng 1 lần trót yê u và cũng có 1 lần dở d ang. 
      [C]          [G]  
Trăm lần yê u không bằng 1 lần đ ầu. 
      [D]           [G]     [D]         [Em]  
Đêm từng đ êm ôm tương tư thầm nh ớ cho dù a i khi yêu đều như n hau. 
 

 

      [Em]         [C]      [G]          [D] 
Tình Yêu đ ến một lần thoáng q ua, nhiều khi dến trọn vẹn giấc m ơ. 
     [C]          [G]     [D]         [G]   
Với trẻ c on khi ta yêu thuở n ào, cho dù em vô tâm hay hờ hững . 
        [D]            [Em] 
Anh như người đ iên biết yêu không lừa d ối. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com