1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người dưng cách xa

Cuộn trang

1. Đêm trắng [Am] đêm gió sương lạnh [D] lùng Người dưng cách [Em] xa bỏ biệt quê [Am] nhà Tình chung [Em] đôi người bỏ ta [G] rồi Người bỏ ta [D] rồi tình đau nghe nhói [Em] tim côi 2. Thương nhớ [Am] ai trót mang câu [D] thề Giọt lệ tiễn [Em] đưa đắng mặn môi [Am] mềm Buồn miên [Em] man nhịp lỡ cung [G] đàn Tình đã bẽ [D] bàng người [Em] đành xa bến đò [Am] ngang ĐK: Hỏi người [Dm] ơi nỡ phụ tình nhau Trách người tại sao bỏ tôi mình ên lẻ bạn phương [Am] nào Sắc son câu [Em] thề tình đành quên [G] lối Buồn theo tiếng [Em] mưa héo hon từng [D] đêm khóc biệt ly [Am] tình Để chiều [Dm] nao tiếng vạc gọi nhau Lẻ bầy tình [G] đau đành [Am] thôi vỡ mộng ban đầu Tiếng chim kêu [Em] sầu nghe buồn tê [G] tái Người dưng cách [Em] xa nhớ ai mà [D] mong ngóng đợi con [Am] đò

Video hướng dẫn