1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngươi Là Đá ( 2 Bè )

Trần Minh Hứa
Nguồn: catruong.com