1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngươi Là Đá (Lễ Thánh Phêrô Tông Đồ, 4 bè)

Trần Minh Hứa

Nguồn: catruong.com