1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người là đá

Trần Minh Hứa

Nguồn: thanhcavietnam.net