highlight chords
				              [C]      
Vui lên đi em, 
  [Em]     
Hát câu ca xưa 
   [F]     [G] 
Người ơi người ở. 
   [C]        
Trong đêm phiêu diêu, 
  [Em]       
Mắt em long lanh, 
   [F]    [G]    [Am] 
Tình ơi! tình ở, tình về. 
 

  [Am]      
Vẫn biết chia tay 
         [Em]     
nhưng trong lòng còn men say 
  [F]     [G]  
Đẫm ướt trong đêm 
       [Am]  
hương cỏ ngàn trời 
   [Am]      
Trời cao cao quá. 
  [Em/G]      
Đất rộng rộng quá. 
  [F]      
Em tôi bé nhỏ. 
  [D]        
Mà sao không ôm em 
        [D]   
được như ôm đất trời, 
 

   [Am]      
Ngày xưa là thế! 
 

  [Em/G]     
Lời nguyền còn đó 
   [Dm]        
quan họ không lấy nhau 
         [Dm] 
Xin hẹn nhau kiếp sau 
       [G]   
Nhưng lòng vẫn muốn 
       [C] 
người ở người về. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người ở đừng về

				              [C]      
Vui lên đi em, 
  [Em]     
Hát câu ca xưa 
   [F]     [G] 
Người ơi người ở. 
   [C]        
Trong đêm phiêu diêu, 
  [Em]       
Mắt em long lanh, 
   [F]    [G]    [Am] 
Tình ơi! tình ở, tình về. 
 

  [Am]      
Vẫn biết chia tay 
         [Em]     
nhưng trong lòng còn men say 
  [F]     [G]  
Đẫm ướt trong đêm 
       [Am]  
hương cỏ ngàn trời 
   [Am]      
Trời cao cao quá. 
  [Em/G]      
Đất rộng rộng quá. 
  [F]      
Em tôi bé nhỏ. 
  [D]        
Mà sao không ôm em 
        [D]   
được như ôm đất trời, 
 

   [Am]      
Ngày xưa là thế! 
 

  [Em/G]     
Lời nguyền còn đó 
   [Dm]        
quan họ không lấy nhau 
         [Dm] 
Xin hẹn nhau kiếp sau 
       [G]   
Nhưng lòng vẫn muốn 
       [C] 
người ở người về. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com