1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người quản lý tín trung (Chúa Nhật 33A)

Lm. Phạm Liên Hùng
Nguồn: thanhcavietnam.net