Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người tình trăm năm

Cuộn trang

1. [Em] Đến một ngày, một [D] ngày nào [Am] đó. [C] Em xa anh một [G] ngày nào [B7] đó Ôi nhớ có một [Em] lần, một [D] lần mình [Am] nói [C] Ta yêu nhau, có [G] vầng trăng làm [B7] chứng. Bầu [Em] trời, nhiều sao sáng đêm [Am] nay [D] Nhiều như những gì mình muốn [G] có Một lần đã trọn vẹn ái [Am] ân Với anh em mãi [D] là người tình trăm [Em] năm. 2. [Em] Và nếu, nếu có một ngày, một [D] ngày nào [Am] đó [C] Em sang ngang, một [G] ngày nào [B7] đó Anh xin chúc em [Em] được, được [D] nhiều hạnh [Am] phúc [C] Cho em luôn luôn được [G] gì em [B7] muốn. Bầu [Em] trời, nhiều sao sáng đêm [Am] nay [D] Nhiều hơn những gì mình đã [G] có Một lần đã trọn vẹn hiến [Am] dâng Vói anh, em mãi [D] là người tình trăm [Em] năm. ĐK: [Em] Nhưng vòng tay yêu [D] dấu đã xa [Am] rồi Như con [D] tàu ra [G] khơi [Em] Đến một ngày nào [D] đó, em sẽ biết [Am] rằng Anh yêu em [D] nhiều bao [G] nhiêu. Bầu [Em] trời, nhiều sao sáng đêm [Am] nay [D] Nhiều hơn những gì mình đã [G] mất Một lần, đã trọn vẹn hiến [Am] dâng Với anh em mãi [D] là người tình trăm [Em] năm.