Người tình trăm năm

≣≣
1. [Em] Đến một ngày, một [D] ngày nào [Am] đó.
[C] Em xa anh một [G] ngày nào [B7] đó
Ôi nhớ có một [Em] lần, một [D] lần mình [Am] nói
[C] Ta yêu nhau, có [G] vầng trăng làm [B7] chứng.
Bầu [Em] trời, nhiều sao sáng đêm [Am] nay
[D] Nhiều như những gì mình muốn [G]
Một lần đã trọn vẹn ái [Am] ân
Với anh em mãi [D] là người tình trăm [Em] năm.
2. [Em] Và nếu, nếu có một ngày, một [D] ngày nào [Am] đó
[C] Em sang ngang, một [G] ngày nào [B7] đó
Anh xin chúc em [Em] được, được [D] nhiều hạnh [Am] phúc
[C] Cho em luôn luôn được [G] gì em [B7] muốn.
Bầu [Em] trời, nhiều sao sáng đêm [Am] nay
[D] Nhiều hơn những gì mình đã [G]
Một lần đã trọn vẹn hiến [Am] dâng
Vói anh, em mãi [D] là người tình trăm [Em] năm.
ĐK: [Em] Nhưng vòng tay yêu [D] dấu đã xa [Am] rồi
Như con [D] tàu ra [G] khơi
[Em] Đến một ngày nào [D] đó, em sẽ biết [Am] rằng
Anh yêu em [D] nhiều bao [G] nhiêu.
Bầu [Em] trời, nhiều sao sáng đêm [Am] nay
[D] Nhiều hơn những gì mình đã [G] mất
Một lần, đã trọn vẹn hiến [Am] dâng
Với anh em mãi [D] là người tình trăm [Em] năm.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)