1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người từ đâu tới

Cuộn trang

[Em] Người từ đâu tới ấm như một [Am] tiếng cười [D] Một ngày u tối có ta buồn [G] rã rời [F] Người là sương [Em] rơi xuống bông [Am] hoa đời Ngày nào hoa [D] lá tàn úa tơi [Em] bời Người tới bên [C] ta mà lòng bồi [B7] hồi [Em] Người từ đâu tới mát như làn [Am] gió chiều [D] Mùa hè thiêu cháy trái tim cằn [G] cổi nhiều [F] Người là cơn [Em] mưa tưới sa mạc [Am] buồn cũ [B7] Người từ tiên cõi xuống trần [Em] gian đó Có tiếng ấm [Am] áp đến ta rồi đó [G] Khiến sắt đá cũng biết yêu và [Em] nhớ [C] Một lời e ấp dâng cho người [Am] Lời đây son sắt dâng cho người [C] Lời đây ân nghĩa dâng cho người Người yêu mến [B7] ơi [Em] Người từ trong cõi khát khao của [Am] kiếp người [D] Từng mộng mơ cũ đã nuôi từ [G] cõi đời [F] Người về khi [Em] ta hắt hiu [Am] vì lẻ loi [C] Để lòng ta [B7] sẽ biết thêm lần nữa biết yêu [Em] ai

Video hướng dẫn