1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người về thành phố

Cuộn trang

Người đã [Am] đi đi trên non cao Nay đã [F] về trên đồng ruộng [G] sâu Nay đã [F] về trên thành phố [C] mới [E] [Am] Cả tuổi [G] xanh dâng cho quê hương Đem máu [F] mình nuôi lại tình [G] thương Đem máu [F] mình nuôi ngày hoà [Am] bình. Người đã [Am] đi người đã [F] tới Trời Việt [G] Nam hôm nay đổi [C] mới Mặt trời [Em] ơi loài người [F] ơi Hát vang [G] lên cho thoả niềm [C] vui Người người [Am] vui nhà nhà [F] vui Đèn đèn [G] hoa theo ra ngõ [C] tối Người về [Am] đây rừng cờ [F] bay Nắm tay [G] nhau xây lại Việt [Am] Nam. Từ biển [Am] xa lên trên non cao Máu các [F] anh thấm vào ruộng [G] sâu Thấm trong [F] tim tươi ngọn lúa [C] mới [E] [Am] Nụ cười [G] trên môi em thân yêu Trên nẻo [F] đường quê mẹ tàn [G] hoang Trên đất [F] khô đã thành ruộng [Am] vàng. Ruộng đồng [Am] ơi thị thành [F] ơi Trời Việt [G] Nam hôm nay rực [C] sáng Nhà của [Em] ta ruộng của [F] ta Cánh tay [G] ta xây lại đời [C] ta Bạn bè [Am] ơi kẻ thù [F] ơi Đường Việt [G] Nam thênh thang ngàn [C] lối Người đã [Am] đi người đã [F] tới Bước chân [G] anh nối lại Việt [Am] Nam.

Video hướng dẫn