highlight chords
				                   [D]            [A] 
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi . 
    [Bm]               [Fm] 
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời . 
       [G]              [D] 
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào . 
      [G]         [A] 
Để giờ đây quay lưng đắng cay . 
 

 

           
(tương tự đoạn trên) 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
 

                   
MH: Nhật ký, ngày... tháng... năm... 
                  
Chào anh! Lâu quá mình không gặp. 
                   
Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim, 
                      
không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc, 
                                   
có lẽ do bộ phim quá lãng mạn hay do trái tim em đang nhớ đến anh... 
 

 

      [Bm]        [Fm] 
Ngồi bên em mà chẳng thấy em . 
      [G]        [Fm] 
Đi cạnh em mà chẳng nói chi . 
       [G]         [A] 
Chăng giờ đây trong trái tim anh . 
      [G]        [Fm] 
Đã không có hình bóng của em . 
 

      [Bm]        [Fm] 
Ngồi bên em mà nhìn chẳng quen 
      [G]         [Fm] 
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng .. 
       [G]          [A] 
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu . 
       [G]        [A] 
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao? . 
 

                        
tới đoạn điệp khúc giống đoạn đầu tiên của bài 
 

                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi 
                     
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời 
                     
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào 
                
Để giờ đây quay lưng đắng cay 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
 

                   
MH: Nhật ký, ngày... tháng... năm... 
                  
Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau, 
                     
đáng lẽ đó phải là ngày em rất hạnh phúc 
                      
nhưng cuối cùng đó lại là ngày em rất buồn, 
                     
buồn đến nỗi em không biết phải làm sao 
             
để đối diện với nó nữa. 
         
Anh biết không? 
                         
Cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương 
                   
mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, 
            
thật sự rất khó chịu, 
                                 
khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh 
              
nhưng nước mắt vẫn rơi... 
 

               
Ngồi bên em mà chẳng thấy em 
               
Đi cạnh em mà chẳng nói chi 
                 
Chăng giờ đây trong trái tim anh 
               
Đã không có hình bóng của em 
                
Ngồi bên em mà nhìn chẳng quen 
                
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng 
                   
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu 
                
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao? 
 

                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi 
                     
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời 
                     
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào 
                
Để giờ đây quay lưng đắng cay 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
 

                    
Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau 
                    
Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau 
          
Người biết không? 
 

                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi 
                     
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời 
                     
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào 
                
Để giờ đây quay lưng đắng cay 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người vô hình (D)

				                   [D]            [A] 
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi . 
    [Bm]               [Fm] 
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời . 
       [G]              [D] 
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào . 
      [G]         [A] 
Để giờ đây quay lưng đắng cay . 
 

 

           
(tương tự đoạn trên) 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
 

                   
MH: Nhật ký, ngày... tháng... năm... 
                  
Chào anh! Lâu quá mình không gặp. 
                   
Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim, 
                      
không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc, 
                                   
có lẽ do bộ phim quá lãng mạn hay do trái tim em đang nhớ đến anh... 
 

 

      [Bm]        [Fm] 
Ngồi bên em mà chẳng thấy em . 
      [G]        [Fm] 
Đi cạnh em mà chẳng nói chi . 
       [G]         [A] 
Chăng giờ đây trong trái tim anh . 
      [G]        [Fm] 
Đã không có hình bóng của em . 
 

      [Bm]        [Fm] 
Ngồi bên em mà nhìn chẳng quen 
      [G]         [Fm] 
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng .. 
       [G]          [A] 
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu . 
       [G]        [A] 
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao? . 
 

                        
tới đoạn điệp khúc giống đoạn đầu tiên của bài 
 

                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi 
                     
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời 
                     
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào 
                
Để giờ đây quay lưng đắng cay 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
 

                   
MH: Nhật ký, ngày... tháng... năm... 
                  
Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau, 
                     
đáng lẽ đó phải là ngày em rất hạnh phúc 
                      
nhưng cuối cùng đó lại là ngày em rất buồn, 
                     
buồn đến nỗi em không biết phải làm sao 
             
để đối diện với nó nữa. 
         
Anh biết không? 
                         
Cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương 
                   
mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, 
            
thật sự rất khó chịu, 
                                 
khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh 
              
nhưng nước mắt vẫn rơi... 
 

               
Ngồi bên em mà chẳng thấy em 
               
Đi cạnh em mà chẳng nói chi 
                 
Chăng giờ đây trong trái tim anh 
               
Đã không có hình bóng của em 
                
Ngồi bên em mà nhìn chẳng quen 
                
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng 
                   
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu 
                
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao? 
 

                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi 
                     
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời 
                     
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào 
                
Để giờ đây quay lưng đắng cay 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
 

                    
Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau 
                    
Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau 
          
Người biết không? 
 

                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi 
                     
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời 
                     
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào 
                
Để giờ đây quay lưng đắng cay 
                    
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi 
                      
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào 
                   
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều 
                          
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com